Nyheder

NFD på Outdoor messen i Aalborg

Hvert andet år afholdes der Outdoor-messe i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. I år blev messen afholdt i dagene fra d. 10. til 12. februar.

NFD-Nord deltog med en stand. Vi var tildelt 10 m vægplads flankeret af gavlvægge i begge ender. Til rådighed havde vi to borde med tilhørende stole. Standen var placeret meget fordelagtigt ret ud for en midtergang, så publikum havde fuldt overblik over hele standen, når de nærmede sig. Vi medbragte selv en videoafspiller med tilhørende monitor, hvor Alberts seneste videoer om årstiderne i naturen kørte fra start til slutningen af messen. Videoerne: Forår, sommer og efterår var lagt frem med salg for øje.
Ligeledes var NFDs jubilæumsbog lagt frem med salg for øje. Vi i Nord havde med tak modtaget foldere om NFDs virke fra hovedbestyrelsen. Disse lå som tag-selv tilbud til de besøgende.
Den tildelte plads gav os mulighed for at præsentere 27 billeder i størrelsen 30x40 enkelte lidt større. Otte NFD-medlemmer var leveringsdygtige af billeder til udstillingen.
Hos den lokale fotohandler fik vi i hast fremstillet to bannere med NFDs logo. Fra samme fotohandler lånte vi en opslagstavle, hvor billeder fra vores ture i marken inden for de sidste par år var præsenteret.
Alt i alt fik vi lavet en fotostand, der havde blikfang og præsenterede de udstillede billeder meget fornemt.

Vores stand var bemandet med to medlemmer ad gangen. Vi havde lavet vagtplan med et skift midt på dagen, så de vagtbærende blev aflastet og kun var tilstede halve dage ad gangen.
Messen blev besøgt af 10.400 besøgende. Lørdag var den travleste dag.
Vores stand var jævnligt besøgt af interesserede, og vi, der passede standen, fik mange gode snakke med de forbipasserende. Salget af jubilæumsbøger var ikke revolutionerende, ligesom salget af Alberts CD'er var skuffende.
Mange af de besøgende, vi fik i tale, kom for at høre om medlemskab og høre om NFDs virke. Vi opfordrede interesserede til at besøge os på vores næste klubaften, for på nærmeste hold at møde medlemmerne og mærke den atmosfære, der råder i foreningen. Herfra kan de så tage stilling til fuldgyldigt medlemskab. Bliver det, som vi håber, ja så bliver vi i Nord udvidet med en halv snes nye ansigter.