Nyheder

NFD-nord på Hirsholmene

Lørdag d. 13. maj. 2017 var 11 medlemmer fra NFD nord og midt på tur til Hirsholmene i det mest forrygende blæsevejr. Vi var tilmeldt 12 medlemmer, det er det maximale passager antal for båden, men ét medlem valgte at blive på kajen i Frederikshavn, efter skipper havde forklaret, at turen over ville blive hård. Det blæste kun 2 m.sec under den grænse, skipper havde sat for aflysning. Vi kom alle godt over, selv om snakken forstummede på den sidste del af sejlturen, hvor alle glædede sig til fast grund under fødderne efter 45 min. sejlads. Den lille båd ”Seadog” krængede i de næsten 2m høje bølger.

Vi havde et 3 timers ophold på Hirsholmen. Det er for lidt tid, øen byder på så meget for øjet. Tidspunktet for turen var nok planlagt 14 dage for tidligt. Stormmåger, tejst, splitterner, hættemåger rugede stadig, og hvor øen normalt myldrer med fugleunger, havde vi kun de voksne forældrefugle ”at skyde”på, og det gjorde vi så. I havnen så vi flere eksemplarer af mørkbuget knortegås og en enkelt stor skallesluger (lakse and).

Turen til Hirsholmene kan bestemt anbefales. Har man båd selv, kan Hirsholmene besejles. Der er mulighed for, at lystfartøjer kan ankre op,  idet der ved N-molen er etableret en bro (fortøjning med hækanker).

Glæd jer til at læse mere og se flere billeder i en artikel i næste nummer af medlemsmagasinet.