Nyheder

Tur til Nekselø i fuld sol

9 fotografer mødte op i Havnsø i god tid, for så at finde ud af, at færgen var gået i stykker, og sejladsen foregik med den meget mindre båd "Havlit". Vores gruppe blev derfor delt, og det ene medlem så vi aldrig igen......(mon ikke han er kommet hjem?) I øvrigt var to NFD-medlemmer på tur med en anden fotoklub - dem mødte vi også kun i havnen, så selv om Nekselø ikke er så stor, så kan man nemt gemme sig.
Vi gik nordpå, og flere af os indså hurtigt, at vi havde fået for meget tøj på :-)
Der er rigtig flot på øen med flot svungne bakker og lavninger med små vandhuller. Der er mange interessante og sjældne planter - og så er der klokkefrøer! Det var "stort" at sidde ved den lille sø og spise frokost til akkompagnement fra de flotte og lidt giftige frøers lokkende toner:
Som den gode turleder Allan Høxbroe er, blev der fanget en lille frø, som vi kunne studere nærmere. Vi var i nærheden af en stormmågekoloni, og derudover så vi strandskader, ederfugle, lærker, gravænder og selvfølgelig skarver og sølvmåger.
Kun Allan Kierulff nåede hele øen rundt - vi andre nøjedes med den nordlige halvdel.
Vi var retur i Havnsø lidt efter kl. 17 efter en god og hyggelig tur. Mon ikke alle havde gode billeder med hjem trods det hårde lys midt på dagen.
Glæd jer til en artikel og flere billeder fra dette fine sted i Danmark, som Bjarne Hansen og Benedicte Wiberg vil lave, så den kommer i vores medlemsmagasin til august.

Hundetunge - foto: Allan Høxbroe

Resten af billederne kommer i artiklen til august.