Bliv medlem

Som medlem har du mulighed for at deltage i månedlige medlemsmøder i vinterhalvåret, fototure samt et sommertræf i Jylland of et årsmøde/generalforsamling på Sjælland (begge er weekenarrangementer med overnatninger). Du har samtidig mulighed for at få din profil på hjemmesiden med dit eget billedgalleri. 

Foreningen udsender et e-magasin til download 4 x årligt.

Indmeldelse

Et medlemskab koster 400,- kr. årligt hvor af de 50,- kr. hensættes til afholdelse af foreningens 25 års jubilæumsfestival i 2021. Kontingentet opkræves en gang årligt efter den ordinære generalforsamling, som afholdes en gang årligt i forbindelse med årsmødet dog senest 30. november.

Kontingentet gradueres efter hvornår du melder dig ind - og du vil efter din indmeldelse modtage et girokort med mulighed for efterfølgende tilmelding til betalingsservice.

Du sender en e-mail til næstformand Carsten Siems på mailadressen siemsdk@gmail.com med navn, adresse, telefonnummer / mobiltelefonnummer og e-mailadresse.
Du vil så modtage dit medlemsnummer, samt en vejledning om hvordan du ved medlemslogin kan oprette en profil på hjemmesiden. Det vil ligeledes være muligt at se en opdateret medlemsoversigt samt det ved den sidste generalforsamling vedtagne regnskab og budget.