Nyheder

Tur til Nekselø i fuld sol

9 fotografer mødte op i Havnsø i god tid, for så at finde ud af, at færgen var gået i stykker, og sejladsen foregik med den meget mindre båd "Havlit". Vores gruppe blev derfor delt, og det ene medlem så vi aldrig igen......(mon ikke han er kommet hjem?) I øvrigt var to NFD-medlemmer på tur med en anden fotoklub - dem mødte vi også kun i havnen, så selv om Nekselø ikke er så stor, så kan man nemt gemme sig.
Vi gik nordpå, og flere af os indså hurtigt, at vi havde fået for meget tøj på :-)
Der er rigtig flot på øen med flot svungne bakker og lavninger med små vandhuller. Der er mange interessante og sjældne planter - og så er der klokkefrøer! Det var "stort" at sidde ved den lille sø og spise frokost til akkompagnement fra de flotte og lidt giftige frøers lokkende toner:
Som den gode turleder Allan Høxbroe er, blev der fanget en lille frø, som vi kunne studere nærmere. Vi var i nærheden af en stormmågekoloni, og derudover så vi strandskader, ederfugle, lærker, gravænder og selvfølgelig skarver og sølvmåger.
Kun Allan Kierulff nåede hele øen rundt - vi andre nøjedes med den nordlige halvdel.
Vi var retur i Havnsø lidt efter kl. 17 efter en god og hyggelig tur. Mon ikke alle havde gode billeder med hjem trods det hårde lys midt på dagen.
Glæd jer til en artikel og flere billeder fra dette fine sted i Danmark, som Bjarne Hansen og Benedicte Wiberg vil lave, så den kommer i vores medlemsmagasin til august.

Hundetunge - foto: Allan Høxbroe

Resten af billederne kommer i artiklen til august.

NFD-nord på Hirsholmene

Lørdag d. 13. maj. 2017 var 11 medlemmer fra NFD nord og midt på tur til Hirsholmene i det mest forrygende blæsevejr. Vi var tilmeldt 12 medlemmer, det er det maximale passager antal for båden, men ét medlem valgte at blive på kajen i Frederikshavn, efter skipper havde forklaret, at turen over ville blive hård. Det blæste kun 2 m.sec under den grænse, skipper havde sat for aflysning. Vi kom alle godt over, selv om snakken forstummede på den sidste del af sejlturen, hvor alle glædede sig til fast grund under fødderne efter 45 min. sejlads. Den lille båd ”Seadog” krængede i de næsten 2m høje bølger.

Vi havde et 3 timers ophold på Hirsholmen. Det er for lidt tid, øen byder på så meget for øjet. Tidspunktet for turen var nok planlagt 14 dage for tidligt. Stormmåger, tejst, splitterner, hættemåger rugede stadig, og hvor øen normalt myldrer med fugleunger, havde vi kun de voksne forældrefugle ”at skyde”på, og det gjorde vi så. I havnen så vi flere eksemplarer af mørkbuget knortegås og en enkelt stor skallesluger (lakse and).

Turen til Hirsholmene kan bestemt anbefales. Har man båd selv, kan Hirsholmene besejles. Der er mulighed for, at lystfartøjer kan ankre op,  idet der ved N-molen er etableret en bro (fortøjning med hækanker).

Glæd jer til at læse mere og se flere billeder i en artikel i næste nummer af medlemsmagasinet.

Så er det nye medlemsmagasin her

Klik på "Forening" og så "Download medlemsblad". Der er to versioner - en til skærmen - og en i høj kvaltet, hvis du skulle finde på at printe.
God fornøjelse!