NFD Årskonkurrence 2023

Link til Årskonkurrencen: php56.nfd.dk 

NFD udnævner ”Årets Naturfotograf” ved én gang årligt at afholde en årskonkurrence, som alle medlemmer opfordres til at deltage i. Du kan som medlem deltage med tre billeder i hver af de 11 kategorier.

Medlemmerne udvælger ved afstemning de ca. 20 % af de uploadede billeder, som går videre til dommerens afgørelse. Alle disse billeder får hver 1 point, der tæller med i det samlede regnskab. Medlemmernes foretrukne i hver kategori får dog 3 point. Dommeren vælger Nr. 1, 2 og 3 i hver kategori – og de giver henholdsvis 6, 4 og 2 points i det samlede regnskab, der afgør stillingen i kampen om at blive ”Årets naturfotograf”. Nr. 1, 2 og 3 totalt præmieres. Der er i år kun én dommer.

Årets Naturfoto vælges via afstemning på årsmødet blandt de 9 billeder som har fået medlemmernes 1. plads i 9 af kategorierne samt de 9 billeder, dommerne har valgt som nr.1. Årets naturfoto kan ikke være fra kategorierne ”Kreativt” og ”Samspil menneske og natur”. Fotografen præmieres.

Alle billeder, der uploades til årskonkurrencen, skal være taget i tidsrummet 1. oktober 2021  frem til upload til konkurrencen slutter 24/9 kl. 22. Der skal medfølge exifdata til billederne til konkurrencen, og billedet må ved upload fylde max 2Mb og være max 2400 pixels på den lange led, og max 1600 pixels i højden. Billederne ”randomiseres”, så det er lige meget, om I har uploadet alle jeres billeder lige efter hinanden – de bliver blandet inden afstemning.

Regler for konkurrencen:

 • Alle billeder skal tage afsæt i motiver fra naturen og dyrelivet
 • Dyr på billederne må ikke være i fangenskab (Hestebilleder er ikke tilladt – det har vist sig for svært at afgøre, om de er vilde eller tamme)
 • Planter skal vokse vildt i fri natur – ikke haveplanter – dog regnes vilde planter i haver med til fri natur
 • Der må ikke være dominerende menneskeskabte elementer i billedet (Undtagelse ”Samspil menneske og natur”)
 • Dyr i store indhegnede skove, parker og reservater regnes her for fri natur
 • Tilføjelse og/eller fjernelse af elementer i billedet er ikke tilladt. (undtagelsen er evt. sensorpletter, andre småpletter og billedstøj). Denne regel gælder ikke for kategorien Kreativt.
 • Billederne skal være lavet i én optagelse – på nær i Landskaber og i Insekter/spindlere og vækster, hvor stacking er tilladt.
 • I Kreativt må man ”alt”, men billedet skal stadig ta’ afsæt i naturen
 • Både ”global” og lokal brug af justeringsværktøjer i billedbehandling er tilladt i alle kategorier
 • Årets emne Nat: Stacking og startrails er tilladt (præciseret d. 8. september efter forespørgsel fra medlemmer)

Vigtigt!

 • Der må ikke fremgå navn eller anden identifikation i billedet.
 • Der må ikke bruges rammer.
 • Billeder, der deltog i årskonkurrencen sidste år, kan ikke deltage igen.
 • Billeder må gerne ha’ deltaget i konkurrencer udenfor NFD
 • Billeder uploadet i forkert kategori slettes.
 • Billeder uden exifdata slettes – I vil få en advarsel, hvis I uploader uden exif.
 • Billedudvalgets beslutning kan ikke ankes!
 • Billedudvalget (og måske dommeren) kan (og vil) på hvilket som helst tidspunkt indhente originalfiler, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne er overholdt.

Kategorier 2023

 1. Pattedyr
 2. Fugle
 3. Andre dyr
 4. Insekter/spindlere
 5. Landskab
 6. Vækster
 7. Form og detalje
 8. Kreativt
 9. Landskab med dyr
 10. Samspil menneske og natur
 11. Årets emne: Nat

I hovedkategorierne ”Pattedyr, Fugle, Andre dyr og Insekter” bestemmer fotografen suverænt. Altså – bare der er et dyr i billedet. I kategorien ”Landskab med dyr” er der tale om, at landskabet/omgivelserne skal spille en vigtig rolle i billedet – altså – der SKAL være et landskab.

Og endelig: Det er gratis at deltage for NFD-medlemmer. Du behøver ikke at ha’ billeder i alle kategorier. Du kan deltage i de kategorier, der interesserer dig. Du er med til at bestemme resultatet via afstemningen. Det er sjovt og spændende, og alle kan være med. Du risikerer kun at vinde hæder eller en præmie. Vi håber, at rigtigt mange vil deltage – også at alle vil være med til afstemningen!

Datoer:

 • Upload starter søndag 17/9 kl. 22
 • Upload slutter søndag 24/9 kl. 22
 • Afstemning starter starter søndag 1/10 kl. 22
 • Afstemning slutter søndag 8/10 kl. 22

Årsmødet på Colleruphus fredag 27/10 kl. 16 – søndag 29/10 kl. 11

God fornøjelse! NFD’s Årskonkurrenceudvalg: Johnny Bengtson, Carsten Siems og Ole Laursen.