NFD Årskonkurrence 2022

Link til Årskonkurrencen: php56.nfd.dk

NFD udnævner ”Årets Naturfotograf” ved at afholde en årskonkurrence, som alle medlemmer opfordres til at deltage i. Du kan som medlem deltage med tre billeder i hver af de 11 kategorier.

Medlemmerne udvælger ved afstemning de ca. 20% af de uploadede billeder, som går videre til dommerens afgørelse. Alle disse billeder får hver 1 point, der tæller med i det samlede regnskab. Medlemmernes foretrukne i hver kategori får dog 3 point. Dommeren vælger Nr. 1, 2 og 3 i hver kategori – og de giver henholdsvis 6, 4 og 2 points i det samlede regnskab i konkurrencen, hvor nr. 1,2 og 3 præmieres. Nr. 1 får samtidig titlen ”Årets naturfotograf” og får sit navn på vandrepokalen.

Årets Naturfoto vælges via afstemning på årsmødet, blandt de 11 billeder som har fået 1. pladsen i de 11 kategorier. Fotografen præmieres.
Alle billeder, der uploades til årskonkurrencen, skal være taget i tidsrummet 1. oktober 2020 frem til upload til konkurrencen slutter 18. september.
Der skal medfølge exifdata til billederne til konkurrencen, og billedet må ved upload fylde max 1 MB og være max 1600 pixels på den lange led, og højformatsbilleder er bedst ved 900 pixel i højden. Formatet er jpg – farverummet er sRGB.

Regler for konkurrencen:

 •  Alle billeder skal tage afsæt i motiver fra naturen og dyrelivet
 • Dyr på billederne må ikke være i fangenskab
 • Dyr i store indhegnede skove, parker og reservater regnes her for fri natur
 • Planter skal vokse vildt i fri natur – ikke haveplanter – dog regnes vilde planter i haver med til fri natur
 • Der må ikke være dominerende menneskeskabte elementer i billedet (Undtagelse ”Samspil Menneske og natur”)
 • Al tilføjelse og/eller fjernelse af elementer i billedet er ikke tilladt. (undtagelsen er evt. sensorpletter og billedstøj). Denne regel gælder ikke for kategorien Kreativt.
 • Billederne skal være lavet i én optagelse – på nær i Landskaber og i Insekter/spindlere og Vækster, hvor stacking er tilladt.
 • I Kreativt må man ”alt”, men billedet skal stadig ta’ afsæt i naturen
 • Både ”global” og lokal brug af justeringsværktøjer i billedbehandling, herunder sort/hvid, er tilladt i alle kategorier.

Vigtigt!

 • Der må ikke fremgå navn eller anden identifikation i billedet.
 • Der må ikke bruges rammer.
 • Billeder, der deltog i årskonkurrencen sidste år, kan ikke deltage igen.
 • Billeder må gerne ha’ deltaget i konkurrencer udenfor NFD
 • Billeder uploadet i forkert kategori slettes.
 • Billeder uden exifdata slettes.
 • Billedudvalgets beslutning kan ikke ankes!
 • Billedudvalget (og måske dommeren) kan (og vil) på hvilket som helst tidspunkt indhente originalfiler, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne er overholdt.

Kategorier 2022

 1. Pattedyr
 2. Fugle
 3. Andre dyr
 4. Insekter/spindlere
 5. Landskab
 6. Vækster
 7. Form og detalje
 8. Kreativt
 9. Landskab med dyr
 10. Samspil menneske og natur
 11. Årets emne: Vildskab

I hovedkategorierne ”Pattedyr, Fugle, Andre dyr og Insekter” bestemmer fotografen suverænt. Altså – bare der er et dyr i billedet.
I kategorien ”Landskab med dyr” er der tale om, at landskabet/omgivelserne skal spille en vigtig rolle i billedet – altså – der SKAL være et landskab.

Og endelig: Det er gratis at deltage. Du behøver ikke at ha’ billeder i alle kategorier. Du kan deltage i de kategorier, der interesserer dig. Du er med til at bestemme resultatet via afstemningen. Det er sjovt og spændende, og alle kan være med. Du risikerer kun at vinde hæder eller en præmie. Vi håber, at rigtigt mange vil deltage – også at alle vil være med til afstemningen!

Datoer:

 • Upload starter fredag 9/9 kl. 22
 • Upload slutter søndag 18/9 kl. 22
 • Afstemning starter fredag 23/9 kl. 22
 • Afstemning slutter søndag 2/10 kl. 22
 • Årsmødet i Kattinge fredag 21/10 – søndag 23/10

God fornøjelse! NFD’s konkurrence- og billedudvalg: Ole Laursen og Carsten Siems.

 

NFD Årskonkurrence 2020

Se resultatet:

Oversigt over dommer og medlemspoint: NFD 2020 total point

Oversigt over udvalgte fotos sendt til dommeren: NFD 2020 Afstemningresultat alle kattegorier

Årets naturfoto 2020: Gilboa Levi