NFD Årskonkurrence 2020

Se resultatet:

Oversigt over dommer og medlemspoint: NFD 2020 total point

Oversigt over udvalgte fotos sendt til dommeren: NFD 2020 Afstemningresultat alle kattegorier

Årets naturfoto 2020: Gilboa Levi

 

Link til Årskonkurrencen: php56.nfd.dk

NFD udnævner ”Årets Naturfotograf” ved én gang årligt at afholde en årskonkurrence, som alle medlemmer opfordres til at deltage i. Du kan som medlem deltage med tre billeder i hver af de 11 kategorier.

Medlemmerne udvælger ved afstemning de ca. 20% af de uploadede billeder, som går videre til dommerens afgørelse. Alle disse billeder får hver 1 point, der tæller med i det samlede regnskab Dommeren vælger Nr. 1, 2 og 3 i hver kategori – og de giver henholdsvis 6, 4 og 2 points i det samlede regnskab, der afgør stillingen i kampen om at blive ”Årets naturfotograf”. Nr. 1, 2 og 3 præmieres.

Årets Naturfoto vælges via afstemning på årsmødet, blandt de 11 billeder som har fået 1. pladsen i de 11 kategorier. Fotografen præmieres.
Alle billeder, der uploades til årskonkurrencen, skal være taget i tidsrummet 1. oktober 2018 frem til upload til konkurrencen slutter 27. september.
Der skal medfølge exifdata til billederne til konkurrencen, og billedet må ved upload fylde max 1Mb og være max 1600 pixels på den lange led, og højformatsbilleder er bedst ved 900 pixel i højden.

Regler for konkurrencen:

• Alle billeder skal tage afsæt i motiver fra naturen og dyrelivet
• Dyr på billederne må ikke være i fangenskab
• Planter skal være fra den fri natur – ikke dyrkede/haveplanter
• Der må ikke være dominerende menneskeskabte elementer i billedet (Undtagelse ”Menneske og natur”)
• Dyr i store indhegnede skove, parker og reservater regnes her for fri natur
• Der er ikke mindstemål i pixels for beskæring, da det er meget afhængigt af sensorstørrelse, men som tidligere – ”der skal kunne laves en god forstørrelse i A3”.
• Al tilføjelse og/eller fjernelse af elementer i billedet er ikke tilladt. (undtagelsen er evt. sensorpletter og billedstøj). Denne regel gælder ikke for kategorien Kreativt.
• Billederne skal være lavet i én optagelse – på nær i Landskaber og Kreativt.
• I Insekter/spindlere er stacking tilladt
• Både ”global” og lokal brug af justeringsværktøjer i billedbehandling er tilladt i alle kategorier

Vigtigt!

– Der må ikke fremgå navn eller anden identifikation i billedet.
– Der må ikke bruges rammer.
– Billeder, der deltog i årskonkurrencen sidste år, kan ikke deltage igen.
– Billeder uploadet i forkert kategori slettes.
– Billeder uden exifdata slettes.
– Billedudvalgets beslutning kan ikke ankes!
– Billedudvalget (og måske dommeren) kan (og vil) på hvilket som helst tidspunkt indhente originalfiler, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne er overholdt.

Kategorier
1. Pattedyr
2. Fugle
3. Andre dyr
4. Insekter/spindlere
5. Landskab
6. Vækster
7. Form og detalje
8. Kreativt
9. Dyr i landskabet
10. Menneske og natur 11.
Årets emne: Silhuet

I hovedkategorierne ”Pattedyr, Fugle, Andre dyr og Insekter” bestemmer fotografen suverænt. Altså – bare der er et dyr i billedet.
I kategorien ”Dyr i landskabet” er der tale om, at landskabet/omgivelserne skal spille en vigtig rolle i billedet.

Og endelig: Det er gratis at deltage. Du behøver ikke at ha’ billeder i alle kategorier. Du kan deltage i de kategorier, der interesserer dig. Du er med til at bestemme resultatet via afstemningen. Det er sjovt og spændende, og alle kan være med. Du risikerer kun at vinde hæder eller en præmie. Vi håber, at rigtigt mange vil deltage – også at alle vil være med til afstemningen!

God fornøjelse! NFD’s konkurrence- og billedudvalg: Vinni Bruhn, Ole Laursen og Carsten Siems.

+1