Resultatet af NFD Årskonkurrence 2018:

Top 10 – medlems- og dommerpoint:

Se hele oversigten over antal medlems- og dommerpoint: pdf-fil: 2018 total point

Top 10 – medlemspoint:

Se hele oversigten over antal medlemspoint: pdf-fil: 2018 Medlemspoint

Oversigt over de billeder medlemmerne udvalgte – altså de ca. 20% der gik videre til vores svenske dommer Brutus Östling:

Kan ses via denne pdf-fil: Oversigt over de billeder medlemmerne udvalgte 2018

NFD Årskonkurrence 2018:

NFD udnævner ”Årets Naturfotograf” ved én gang årligt at afholde en årskonkurrence, som alle medlemmer opfordres til at deltage i. Du kan som medlem deltage med tre billeder i hver af de 11 kategorier.

Medlemmerne udvælger ved afstemning de ca. 20% af de uploadede billeder, som går videre til dommerens afgørelse. Alle disse billeder får hver 1 point, der tæller med i det samlede regnskab om at blive årets naturfotograf.

Dommeren vælger Nr. 1, 2 og 3 i hver kategori – og de giver henholdsvis 6, 4 og 2 points i det samlede regnskab, der afgør stillingen i kampen om at blive ”Årets naturfotograf”. Nr. 1, 2 og 3 præmieres.

Årets Naturfoto vælges via afstemning på årsmødet, blandt de 11 billeder som har fået 1. Pladsen i de 11 kategorier. Fotografen præmieres.

Alle billeder, der uploades til årskonkurrencen, skal være taget i tidsrummet 1. oktober 2016 frem til upload til konkurrencen slutter 30. september.

Der skal medfølge exifdata til billederne til konkurrencen, og billedet må ved upload fylde max 1Mb og være max 1600 pixels på den lange led, og højformatsbilleder er bedst ved 900 pixel i højden.

Regler for konkurrencen:

 • Alle billeder skal tage afsæt i motiver fra naturen og dyrelivet
 • Dyr må ikke være i fangenskab
 • Planter skal være fra den fri natur – ikke dyrkede/haveplanter
 • Der må ikke være dominerende menneskeskabte elementer i billedet (Undtagelse ”Menneske og natur”)
 • Dyr i store parker/reservater (fx indhegnede vildtreservater i Afrika, Dyrehaven ved Klampenborg) regnes her for fri natur
 • HDR og Stackede billeder er tilladt i kategorien Landskab og i Kreativt (det er nyt!)
 • I kategorien Kreativt er der frie rammer – underforstået at det selvfølgelig er et motiv fra naturen
 • For billedbehandling gælder i øvrigt, at almindelig justering/rawkonvertering er tilladt – fx justering af størrelse, lys, hvidbalance, skarphed o.l..
 • Vi vil ikke stille mindstemål i pixels for beskæring, da det jo er meget afhængigt af sensorstørrelse, men som tidligere ”der skal kunne laves en god forstørrelse i A3”.
 • Al tilføjelse og/eller fjernelse af elementer i billedet er ikke tilladt. (undtagelsen er evt. sensorpletter). Denne regel gælder ikke for kategorien Kreativt.
 • Billederne skal være lavet i én optagelse – på nær i Landskaber og Kreativt

Vigtigt!

Der må ikke fremgå navn eller anden identifikation i billedet. Der må ikke bruges rammer eller vignettering. Billeder, der deltog i årskonkurrencen sidste år, kan ikke deltage igen.
Billeder uploadet i forkert kategori slettes.
Billeder uden exifdata slettes.
Billedudvalgets beslutning kan ikke ankes! Billedudvalget (og måske dommeren) kan (og vil) på hvilket som helst tidspunkt indhente originalfiler, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne er overholdt.

Kategorier

1. Pattedyr
2. Fugle
3. Andre dyr
4. Insekter/spindlere
5. Landskab
6. Vækster
7. Form og detalje
8. Kreativt
9. Dyr i landskabet
10. Menneske og natur
11. Årets emne: Portræt

Om kategorierne ”Dyr i landskabet” og ”Portræt”:

I hovedkategorierne ”Pattedyr, Fugle, Andre dyr og Insekter” bestemmer fotografen suverænt. Altså – bare der er et dyr i billedet. I ”Dyr i landskabet” er der tale om, at landskabet/omgivelserne skal spille en vigtig rolle i billedet. I ”Portræt” er der naturligvis tale om ansigter/hoveder – brystbilleder er ok, men ikke hele dyret.

Og endelig:
Det er gratis at deltage. Du behøver ikke at ha’ billeder i alle kategorier. Du kan deltage i de kategorier, der interesserer dig. Du er med til at bestemme resultatet via afstemningen.
Det er sjovt og spændende, og alle kan være med – du risikerer kun at vinde hæder eller en præmie 🙂

God fornøjelse!
NFD’s konkurrence- og billedudvalg: Johnny Bengtsson, Carsten Holmbo Jensen og Carsten Siems.

Redigeret 06112018/Carsten Holmbo Jensen

 

0