Bliv medlem

Som medlem af Naturfotograferne I Danmark har du adgang til følgende medlemsfordele:

  • Foreningens elektroniske medlemsmagasin som udkommer fire gange om året.
  • Mulighed for at få dit personlige profilgalleri på foreningens hjemmeside www.nfd.dk
  • Mulighed for at uploade dine billeder på fotovæggen og få kommentarer og sparring fra de øvrige medlemmer
  • Mulighed for at deltage i fototure til spændende og (måske) ukendte steder over hele landet
  • Mulighed for at deltage i en række medlemsmøder i vinterhalvåret, både i Københavnsområdet samt i Nord- og Sydjylland
  • Mulighed for at deltage i NFD´s årskonkurrence, hvor foreningens medlemmer, sammen med en uafhængig dommer, udpeger Årets Naturfotograf og Årets Naturfoto, som kåres på Årsmødet
  • Mulighed for at give din egen viden og begejstring for foto og natur videre til andre medlemmer ved vores møder, medlemsmagasin og arrangementer.

Indmeldelse

Et medlemskab koster 400,- kr. årligt hvor af de 50,- kr. hensættes til afholdelse af foreningens 25 års jubilæumsfestival i 2021. Kontingentet opkræves en gang årligt efter den ordinære generalforsamling, som afholdes en gang årligt i forbindelse med årsmødet dog senest 30. november.

Kontingentet gradueres efter hvornår du melder dig ind – og du vil efter din indmeldelse modtage et girokort med mulighed for efterfølgende tilmelding til betalingsservice.

Udfyld formularen og du vil så modtage dit medlemsnummer, samt en vejledning om hvordan du ved medlemslogin kan oprette en profil på hjemmesiden. Det vil ligeledes være muligt at se en opdateret medlemsoversigt samt det ved den sidste generalforsamling vedtagne regnskab og budget.

Vi ser frem til at se dig som medlem af NFD