De fantastiske guldsmede

Tidligere bragt i medlemsmagasinet nr. 89. Her bringes artiklen i revideret udgave.

Tekst og foto: Ib Fagerlund.

Guldsmede er en af de ældste ordner af insekter der kendes. De ældste fossiler af guldsmedelignende dyr er langt over 300 mio. år gamle. Og de ældste, kendte fossiler af Odonata – de nulevende guldsmede, er fundet at være omkring 50 mio. år gamle. De ligner endda meget de nulevende arter.Så ingen tvivl om, at guldsmedene har bevist deres robusthed og tilpasningsevne ved at overleve skiftende klimatiske perioder, store meteornedslag, klimaændrende vulkanudbrud og meget mere. De har set dinosaurusserne komme og gå. Alt har de klaret. Men det er altså også nogle fantastisk geniale dyr. De vigtigste egenskaber som har sikret deres succes er uden tvivl to ting. Nemlig deres fantastiske flyveevne og manøvredygtighed, og så deres fantastiske syn. De to ting er endda koordineret i deres højt specialiserede hjerne. Det betyder at de, rent instinktivt, flyver efter næsten alt som bevæger sig i luften. Nogen gange er det mad, andre gange en rival. Det kan også bare være et faldende blad eller et flyvende blomsterfnug. Men alt blive undersøgt. Det er fascinerende at iagttage.

Alt i alt har vi 50-60 arter af guldsmede i Danmark. Det kommer lidt an på hvordan man tæller. Guldsmede kan nemlig migrere over ret store afstande, så det er almindeligt forekommende at se indflyvning af arter fra både syd og øst. Arter som måske tidligere har yngler her ses en gang imellem, men også helt nye arter for landet forekommer. Nogle prøver selvfølgelig at etablere sig, og nogle gange lykkes det. Andre gange forsvinder de igen efter et år eller to, men så kommer der typisk nye flyvende igen på et tidspunkt. Det gør det ekstra spændende at observere disse dyr.

Nu flyver de jo ikke alle på samme årstid. Nogle er tidlige fra omkring 1. maj, og andre flyver først hen i efteråret. Nogle få af dem kan man se det meste af sæsonen, men de fleste har en flyvetid på højst et par måneder.

De har også alle deres foretrukne habitater, så det hjælper, hvis man ved lidt om, hvor de kan lide at være. Nogle arter vil have rindende vand i form af vandrige, konstant flydende og lysåbne å-systemer. Dem har vi jo været gode til at ødelægge i Danmark gennem 1900-tallet, men heldigvis bliver flere og flere genetableret med naturligt forløb, naturlig kantbevoksning og ikke mindst rent vand. Andre vil selvfølgelig også have rent vand, enten i form af dybe søer, moser, lavvandede rig- eller fattigkær osv. De fleste arter har deres foretrukne habitattyper, mens andre yngler næsten hvor som helst, bare der er lidt vand. Derfor kan man se guldsmede næsten alle steder. Selv i byens parker og ved parcelhusenes havedamme.

Guldsmedearter

Der er mange familier af guldsmede, men ofte opdeler man dem groft i vandnymfer og ægte guldsmede. Vandnymferne er relativt små dyr, som alle har en meget tynd bagkrop. Ogde kan have de mest fantastiske farver når man kommer tæt på dem. De fleste hviler med vingerne slået sammen over ryggen, til forskel fra de ægte guldsmede, der som regel holder vingerne ud til siden, eller lidt fremad. Den mindste vandnymfe er, ikke overraskende, dværgvandnymfen. De største er pragtvandnymferne. Af de ægte guldsmede er hedelibellerne de mindste. Så kommer kærguldsmede, libeller, mosaikguldsmede og flere ind imellem. Lad mig beskrive nogle få af arterne.

Dværgvandnymfen

Lad mig starte med vores allesammens lille kæledægge. Vi er stolte af at have dværgvandnymfen i Hellebæk Kohave – som det eneste sted den yngler i Danmark. Det er Europas mindste guldsmed, og den kræver en helt særlig biotop, som netop findes i Fandens Hul i Teglstrup Hegn. Forholdene er desværre blevet kraftigt forværret over de senere år, så bestanden er for nedadgående. Men i samarbejde med Naturstyrelsen bliver der nu gjort alt, hvad man kan, for at beskytte stedet og de specielle livsbetingelser, det lille kræ vil have.

Samtidig er dværgvandnymfen ikke god til at sprede sig til andre områder, så mislykkes dette beskyttelsesprojekt, er det også godnat for dværgvandnymfen i Danmark. Vi håber det bedste og holder skarpt øje med den. Dværgvandnymfen flyver fra midt i maj til slutningen af juli.

Grøn smaragdlibel

Den mest almindelige smaragdllibel som er en mellemstor, slank guldsmede i grønne og brune nuancer. Det er en tidlig art som flyver fra maj til juli. De optræder ofte i stort antal og kan i nogle år ses i hundredvis i lysninger i skoven, lige efter forvandlingen. De hænger typisk lodret i træernes grene i et par meters højde hvor der er sol og læ. Nært beslægtet, og meget lig i udseende, er plettet smaragdlibel og glinsende smaragdlibel med flere.

Fireplettet libel

Uden tvivl den mest almindelige ægte guldsmed vi har i Danmark. Den er på vingerne allerede i maj og kan nogle gange ses helt ind i september. Den er ikke kræsen med levested og findes derfor næsten overalt hvor der er en regulær sø eller mose. Navnet har den fået fra de ”falske” vingepletter den har. En midt på forkanten af hver vinge. Så den er let at kende. Når den er helt nyforvandlet har den en fantastisk gul-orange farve, når lyset rammer den rigtigt. Med tiden bliver den mere kedelig grå-brun. Hannerne er yderst territoriale, og sidder som regel på strå eller grene i vandkanten og vogter deres territorie. Selv meget større guldsmedearter bliver ufortrødent jaget væk. Parringen foregår altid i luften og er overstået på få sekunder.

Brun mosaikguldsmed

Går man tur på overdrevene i juli, august og september, kan man næsten ikke undgå at se brun mosaikguldsmed. En af vores store guldsmede, som med sine brunlige vinger er ret let at genkende. De flyver gerne i et par meters højde og jager insekter. Man kan også ofte se dem sidde og sole sig på solitærplanter på engen eller i hegn, hvor der er læ og sol. Den er vidt udbredt over det meste af landet.

Blå mosaikguldsmed

På skovvejene støde man i samme periode ofte på blå mosaikguldsmed. Også en stor guldsmed med en kropslængde på godt 7 cm. og et vingespænd på 10-11 cm. Den sætter sig også jævnligt i solen, både højt og lavt. Så hold øje med den. Det er en af de store guldsmede, som er ret let at får gode billeder af. Den er som regel ikke særlig sky. Den ses også ofte jage i villahaver og sommerhusområder, endda efter solen er gået ned.

Flere arter af hedelibeller

Nogle af de guldsmede, som har meget lang flyvetid er hedelibellerne. Fra omkring 1. juli er de fleste arter på vingerne, og nogle af dem kan ses helt til frosten sætter ind. Det gælder især stor hedelibel. I starten er begge køn for alle arter af hedelibeller gul-brune, så de kan være svære at kende forskel på. Hos sort hedelibel bliver hannen gradvist mørkere, og til sidst helt sort. Hos de andre arter bliver hannerne røde, mens hunnerne bliver brune. De sidder ofte på grene og strå i solen eller direkte på skovstierne. De kan absolut ikke lide at få våde fødder. Hedelibellerne er af mellemstørrelse, hvilket vil sige omkring 4 cm lange. De er også ret lette at få billeder af. Se hvor de sætter sig, og slå dig ned i nærheden. Så kommer de typisk igen i løbet af kort tid. Som med alle guldsmede, så undgå hurtige bevægelser. Det skræmmer dem væk. Men med lidt tålmodighed kan du få kameraet helt tæt på dem.

Vandnymfer, en gruppe for sig

Til slut vil jeg vende tilbage til det, jeg startede med, nemlig vandnymferne. Det er en stor gruppe af guldsmede, som alle er ganske små og tynde, og som man kan kende på, at de holder vingerne ind langs kroppen, når de hviler.

Mange har en krop, som ikke er meget tykkere end en tændstik. Man ser dem flagre rundt, og registrerer næsten kun solen som reflekterer i de flagrende vinger. Hos mange af arterne er hannerne blå, men med forskellige sorte tegninger på kroppen. Hunnerne kan være gule, grønne, blå, sorte m.m. Er de helt røde (med lidt sort og gult) kan det kun være rød vandnymfe.

Kobbervandnymferne har samme størrelse, men er grønlige, ofte med at metallisk skær. Vandnymfer kan være besværlige at artsbestemme i felten, men med gode fotos lader det sig som regel gøre uden de store problemer. Vandnymfer som sidder på flydeblade ude i søerne er næsten altid rødøjet-eller lille rødøjet vandnymfe. Kig grundigt efter med kikkert eller kamera, næste gang du er ved en sø med åkandeblade. Så ser du dem garanteret. De to arter flyver, med overlap, fra midt maj til og med august. Af andre almindelig vandnymfearter kan nævnes almindelig vandnymfe, hestesko-vandnymfe, flagermus-vandnymfe, spyd-vandnymfe samt stor- og lille farvevandnymfe. De fleste flyver mellem maj og august. Nogle kun kortvarigt og andre igennem hele sæsonen. Man kan se nyforvandlede almindelig vandnymfe og stor farvevandnymfe gennem næsten hele perioden. Mange af de andre ser man kun til slutningen af juli.

De mest eksotiske guldsmede vi har i Danmark er pragtvandnymferne. Der er to arter – blåbåndet- og blåvinget pragtvandnymfe. Hannerne hos begge arter har metalskinnende blå vinger og kroppe. Hunnerne er grønlige eller brunlige. Det er store vandnymfer med meget brede vinger, så de er svære at overse når de flagrer rundt ved vandrige åer i hele landet. På nogle lokaliteter kan man endda se begge arter samtidig. De flyver fra sidst i maj til juli måned og er spektakulære fotoobjekter. Især hvis man kan komme helt tæt på dem, hvilket kræver lidt tålmodighed men bestemt ikke er umuligt. Den bedste taktik er, at stille sig hvor de flyver og så vente. Så kommer de tit og sætter sig i nærheden.

Om at finde og fotografere guldsmede

Guldsmede elsker sol og læ. Regner det, eller er der bare regn på vej, er guldsmedene som forsvundet fra jordens overflade. Kun nogle få standhaftige vandnymfer kan findes i buske og småtræer under trækronerne. Alle andre guldsmede er typisk fløjet ind mellem træerne og sidder i læ under bladene. Ofte meget højt oppe, så de er næsten umulige at finde.

Er der sol men blæst er det lettere. Så find steder med læ. De fleste guldsmede vil sætte sig tæt på jorden, eller i hegn, på tuer, buske og lignende, hvor vinden er mindst mulig. Ved søbredden kan det være sværere, da de typisk vil sætte sig inde mellem tagrør eller anden tæt bevoksning. Får man jaget dem op, bliver de ofte taget af vinden og er pist væk på et øjeblik.

Sol og stille vejr er optimalt. De fleste dyr flyver jævnligt eller sidder og vogter ved vandkanten. Mange (hanner) har nogenlunde faste siddepladser og vender ofte tilbage til samme sted efter en flyvetur. Mosaikguldsmedene har også ofte deres foretrukne solpladser. Måske skifter de mellem nogle få steder i samme område. Men det kan kræve stor tålmodighed at vente på, at en jagende mosaikguldsmed skal sætte sig. De kan ofte flyve i halve timer uden hvil. Kun hvis de fanger et stort bytte, som de ikke kan spise i luften, slår de sig ned. Og hvis man så lige er uopmærksom et øjeblik er muligheden måske forspildt. Men sådan er det jo med mange dyr. Det ved alle naturfotografer.

Et andet godt trick er, at vente til sidst på eftermiddagen. Så sætter mange guldsmede sig på de steder som får den sidste aftensol. Der flytter de sig nødigt fra. Så har du først fundet sådan et sted, er det gerne værd at komme tilbage til en anden dag. Sådan har jeg fået mange flotte fotos af mosaikguldsmede.

Men generelt gælder det, som sagt, om at nærme sig dyrene langsomt og med rolige bevægelser. Pludselige bevægelser, selv på lang afstand, skræmmer dem op. Bevægelser op, ned, højre og venstre, synes at skræmme dem mere end bevægelse lige mod eller fra dem. En god taktik er, at tage kameraet op på god afstand. Gå ned på niveau med guldsmeden, også på god afstand, og så kryb nærmere med rolige bevægelser. Så kan man ofte komme helt tæt på. Med mindre der lige er noget andet der skræmmer eller fanger dyrets opmærksomhed, eller der lige ligger en gren i vejen eller… Men sådan er al naturfoto jo. Tålmodighed, tålmodighed og så lidt mere tålmodighed. Til sidst lykkes det!

 

Redigeret af. Carsten Holmbo Jensen

De seneste nyheder

Makroaften i NFD Øst

23-01-2024

Tekst: Jens Erik Holmsgaard Fotos: Ole Laursen, Kim Pilegaard og Jens Erik   Årets første med...

Læs mere
Videoaften med David Buchmann

25-11-2023

I torsdags d. 23/11 var der Videoaften med David Buchmann i NFD Øst. Det var et strålende foredrag...

Læs mere
Vinderne af årskonkurrencen 2023

29-10-2023

Vinderne af årskonkurrencen 2023 blev afsløret på årsmødet 27 – 29 oktober. Du kan se all...

Læs mere
NFD deltog på KANT Festival i Thisted d. 6 – 8 oktober 2023

13-10-2023

NFD var godt repræsenteret på årets KANT festival ”På kanten af Danmark”, idet NFD’erne An...

Læs mere
Godt brølet

26-09-2023

Tekst: Jens Erik Holmsgaard Fotos: Steffen Halkjær, Benedicte Wieberg, Jette Bjerregaard og Jens Er...

Læs mere

Flere nyheder

Seneste magasin

Her finder du seneste udgave af vores magasin

medlemsblad Download og læs medlemsblad

OBS: Magasinet kræver medlemskab. Læs mere her

Læs andre artikler

Sejljtur gennem Zimbabwe, Botswana og Namibia

02-01-2019

Tidligere bragt i medlemsmagasinet nr. 88. Her bringes artiklen i revideret udgave.

Tekst og Foto: Jette og John Kristensen.

Med Africas tours til Victoria Falls – Chobe – Kwando – Okavango deltaet de sidste 14. dage af januar 2018. 8 deltagere drog på fotosafari med Lars Faursholt, det skulle have været Helle Olsen, så 4 deltagere havde valgt at melde fra.

Vi havde en meget vel tilrettelagt og oplevelsesrig tur. Vi gik langs det smukke Viktoria Falls, der viste sig i det smukkeste vejr, og en kort helikopter tur gav overblikket.


På sejlturen på Chobefloden krydsede vi 3 landgrænser, Zimbabwe, Botswana og Namibia, inden vi endte på Chobe Savanna Lodge, på en ø i floden.

Vi var i et område hvor der var enormt mange elefanter i meget store flokke, så dem i alle aldre, legende, støvbadende, tage brusebade og krydse floder med snorklen i vejret, selv en albinoelefant.

Der var ligeledes mange fugle, især oplevede vi mange flodørne, snød lidt, købte nogle fisk af en fisker vi mødte. Ørnene opdagede de udkastede fisk øjeblikkeligt, og fangede dem i først nedslag, flot, flot.

Fra de 2 sidste camps, Lagoon Camp i kanten af Okavango deltaget, og Kwara Camp midt i Okavango deltaet, vekslede vores ture mellem safaribåde og safaribiler en god kombination.

Vi havde forventet at Okavango deltaget havde været oversvømmet på denne tid af året, men det er har ikke regnet som vanligt de sidste år, så det var ret tørt, vi kunne køre off road over alt. Vi kørte også fast i det tørre løse sand en enkelt gang, da vi var på jagt efter en løve.

Der var dog floderne og smukke søer, hvor der var mange fugle og dyrene kunne få vand. Af fugle så vi bl. a. hammerhoved og ikke mindst skyggehejrens måde at fange fisk på. Vi fik mange løver, Vi fulgte hannerne på deres jagt efter hunnerne, hvor de med jævne mellemrum satte sig ned og brølede, tit meget tæt på safaribilen.


Vi fik en hel speciel oplevelse med en leopard, der havde taget et nyfødt rørbukkekid, ikke for at spise den, men for at adoptere den, den blev båret i nakkeskindet, den klagede noget, det har den jo ikke nakkeskind til, men den var nu klonet på leoparden og fulgte den lige i hælene. Alt imens kaldte rørbukke forældre fortvivlet på deres kid, hele vores følelses register kom i brug.

Vildhunden er efterhånden ret sjælden, men her oplevede vi 2 kobler tæt på, og oplevede deres samarbejde på vej til jagt.

En øreræv fik vi også, (den hører nu til hundefamilien)

Vi fik også geparder, bøfler, mange flodheste, men næsehorn var der ikke i området. Turen kan anbefales.

 

Redigeret af: Carsten Holmbo Jensen

Læs mere
Yellowstone NP om efteråret

01-01-2019

Tidligere bragt i medlemsmagasinet nr. 87. Her bringes artiklen i revideret udgave.

Tekst og Foto: Carsten Siems.

I USA er der mange fantastiske nationalparker – og verdens ældste er Yellowstone, der ligger i Wyoming – og lidt i Montana og Idaho i det nordvestlige USA. Den er lidt udenfor alfarvej, i hvert fald hvis man vil flyve ”direkte” og undgå indenrigsfly i USA.

Icelandair flyver til Denver og Seattle – SAS og Norwegian flyver til San Francisco, som jeg valgte, skønt der er 1700 km til nationalparken. Der er jo også andet at se i USA J. Kører man derfra, bør man lægge vejen forbi både Yosemite NP og Bryce NP.

Det er nemt at køre i USA – store gode veje og fine relativt billige lejebiler med automatgear! Er der et sted, der indbyder til roadtrip, så er det USA. Det er nemt at finde overnatninger – det vrimler med moteller, så man kan undre sig over, hvordan de alle sammen kan leve af det. Det gælder desværre ikke for Yellowstone, der selvfølgelig er et stort øde naturområde – på størrelse med Sjælland, Lolland og Falster tilsammen, så det er ikke lige ”klaret” på én dag. Mindst to – jeg brugte to hele dage og to halve. Husk at tage mad og drikke med i bilen.

I højsæsonen skal man være i meget god tid for at få dyre overnatninger inde i nationalparken. De billigste steder lukker tidligt, fordi de ikke er opvarmede, men nogle campingpladser har åbent. Man kan overnatte udenfor parken og får selvfølgelig så noget mere kørsel. Jeg valgte Thayne vest for parken, Cody øst for og så Cooke City Silver Gate (!) lige før den nordøstlige indgang.

Yellowstone og de andre nationalparker er ikke ”indhegnede” – dyrelivet kan færdes helt frit, men adgangen for mennesker er kontrolleret. Der er 5 veje ind og ud – og det koster 30$ for en bil (gælder en uge). Vil man besøge mere end to parker på sin tur, bør man købe årskortet ”America the beautiful” til 80 $.

Yellowstone er stort set et kæmpe vulkankrater, der gennemsnitligt ligger i godt 2000 meters højde og er en del af bjergkæden Rocky Mountains. Derfor er højsæsonen kort – fra midt juni til slut august. For 5 år siden var jeg der i juli, men denne gang valgte jeg slut september og håbede på lidt sne. Det var der også i de højere liggende dele.

Udover den berømte geyser ”Old Faithfull”, der springer med ca. 90 minutters mellemrum, så ryger og damper det allevegne – noget af det lugter ikke ret godt…..
De fleste af disse steder er der lavet gangbroer, så man kan komme ud i det ustabile område uden fare, men ellers gælder det om at holde øje, når man kører rundt. Holder der pludselig flere biler, kan man godt regne med, at der er spottet noget wildlife. Som altid er det bedst morgen og aften, og da kører man næsten alene. Første dag kørte jeg hen ad aften mod Cody øst for parken.

Man kører gennem et 2600m højt pas – med næsten en ½ meter sne (dog ikke på vejen) – og et stykke efter det var jeg den eneste, der fotograferede en grizzlybjørn, der stak hovedet op og gik over vejen og videre. Ulempen var så, at der næsten intet lys var.

Bisonokserne var jo engang tæt på udryddelse – hjulpet godt på vej af ”helten” fra Cody, Buffalo Bill. Men de har det godt i Yellowstone – der er store flokke. Flest i Lamar Valley mod nord – mit foretrukne sted.

Jeg var her også 5 gange, da jeg måtte igennem for at komme til og fra mit opholdssted ”Big MooseResort” udenfor Cooke City. En smuk dal, der udover bisonokserne også bød på coyote (prærieulv) og pronghornantiloper, der er USA’s hurtigste dyr. Også en sortbjørn viste sig, men billedet var ikke skarpt – jeg fik dog revanche senere.

Som I forhåbentlig kan se på billederne, så kan en tur til Yellowstone stærkt anbefales – det behøver ikke blive så dyrt. Fly 4000, Bil 2500, overnatning 500 pr. nat.

De fleste billeder er taget med Sony A99 med Tamron 150-600mm.

 

Redigeret af: Carsten Holmbo Jensen

Læs mere
NFD medlem med fornem andenplads i National Geografic´s fotokonkurrence.

11-12-2018

NFD medlem Jonas Beyer Petersen fik en fornem andenplads i kategorien Wildlife i National Geografic´s fotokonkurrence.

Jonas fortæller: Et par miles fra Qaanaaq (Thule) i Grønland, var jeg på en vandretur på jagt efter moskusokser, og var så heldig at kom tæt på en gruppe af dem. Okserne løber på en bjergskråning i dyb sne, der eksploderede under dem – et fantastisk syn. Jeg var heldig nok til at være på det rigtige sted for at observere hvordan de boltrede sig, og så havde jeg den utrolige oplevelse at observere dem tæt på i cirka en time. Jeg elsker at fotografere moskusokser i det vinterlige landskab. Dette billede viser deres skønhed og deres magt – i sneen som de boltrer sig i otte måneder af året.

Tillykke til Jonas med den flotte præstation.

Læs mere