Home Fora NFD-forummet Om etik i naturfotograferingen

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 19 i alt)

Emne: Om etik i naturfotograferingen

 • #67117
  profilbillede
  Carsten Siems
  Keymaster

  PÅ generalforsamlingen vedtoges det, at der skal arbejdes på etiske retningslinjer i de 4 afdelinger i NFD.
  Vi har faktisk allerede nogen, som står i foreningens vedtægter – fundet frem af Preben Kobberø 🙂
  De er her: (Bemærk især stk.2)

  § 1 Etik
  stk. 1 Medlemmerne skal altid medvirke til styrkelse og bevarelse af foreningens ansigt udadtil.
  stk. 2 Medlemmerne må aldrig give anledning til unødvendige og/eller uberettigede forstyrrelser i naturen.
  stk. 3 Færden på privat og offentligt ejet område, skal altid ske under hensyntagen til private ejendomsforhold, samt gældende fredning, ligesom privatlivets fred altid skal respekteres. Eventuelt indhentede tilladelser skal kunne forevises for bestyrelsen.
  stk. 4 Medlemmerne bør tilstræbe at arbejde for pleje og bevarelse af naturen gennem fotografisk dokumentation.

  #67131
  profilbillede
  Vinni Bruhn
  Deltager

  Det kan vist godt tåle at blive revideret og udvidet/specificeret lidt 🙂

  Men det må kunne bruges som et oplæg til diskussion i afdelingerne.

  #67242

  På generalforsamlingen i NFD 2021 blev det vedtaget, at lokelforeingerne i NFD skal igangsætte et arbejde, så vi kan få lavet et sæt etiske retningslinier i NFD samlet.

  I programmet til “Kant festival 2021” (3-dages årlig tilbagekommende naturfotofestival i Thisted)var der en artikel: “Hedehøge – et lidt for godt motiv.” Artiklen beskrev hvordan både fugle og markejer blev generet af naturfotografer. Artiklen omtaler  også hvordan en stigende intersse for naturfotografi giver øget pres på naturområderne – og specielt de gode motiver.

  I programmet er der trykt en henvissning til notat fra DOF “Når du ser en sjælden fugl” samt en oversættelse af etiske regler fra BIOFOTO Norge og Sverige. Jeg vedhæfter hermed BIOFOTO´s etiske regler til inspiration. Måske er der et DOF medlem herinde, der kan finde det omtalte notat fra DOF, så vi også kan anvende dette til inspiration.

  #67253
  profilbillede
  Jan Munkholm
  Deltager

  Det her ligner noget Dorte, som vi kan tage udgangspunkt i. Foreningens egne etiske normer er absurde, bortset fra stk. 2, som Carsten fremhæver. Den rammer ned i det det handler om. Uberettigede og unødvendige forstyrelser i naturen. Men det store spørgsmål er så: hvad er så det i forhold til forskellige grupper af dyr og vækster. Et Firben har tilsyneladende ikke samme følsomhed overfor beskuen som en Havørn. Formodentlig heller ikke samme sikkerhedsafstand. Det er her Nordmændene kommer ind med: “Lær dig, hvordan de (dyrene) reagerer på trusler og følg med i, hvordan de tackler dit nærvær.” Det her er nok naturfotografens største udfordring, at oparbejde en passende følsomhed og viden overfor de enkelte individer i naturen. Men jeg synes der er mange gode ting at tage udgangspunkt i hos Nordmændene. Også en del ubegrundede floskler som fx 3.3.

  #67466
  profilbillede

  Inaktiv

  Jeg synes, det er en rigtig god idé at udarbejde et opdateret sæt etiske retningslinier for NFD.

  Det er DOF’s Feltornitologiske Udvalg, der har udarbejdet notatet om “Når du ser en sjælden fugl”. Se linket nederst.

  DOF har også et mere generelt notat med etiske retningslinier for ornitologers opførsel i naturen, der kan bruges af naturfotografer.
  Jeg prøver at finde det frem og vender tilbage, hvis det lykkes.

  https://www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/feltornitologisk-udvalg/nar-du-ser-en-sjaelden-fugl

  #67467
  profilbillede

  Inaktiv

  Nå.

  DOF har ikke gjort et sæt almene etiske regler tilgængelige i deres offentlige medier, men jeg har set et ældre udkast, som jeg har ladet mig inspirere af.
  En stor del af mit forslag fremgår af BIOFOTO’s retningslinier, som Dorte har gengivet ovenfor.
  Jeg har udeladt noget om fotografering fra droner, som Jan kommenterer ovenfor. Jeg ikke ved nok om det, men har hørt, at droner anvendes ved optællinger af fugle, uden det skulle forstyrre, men det skal nok gøres med varsomhed.

  Måske vil det være en god idé at lave retningslinierne i to udgaver. En kort version, der kan stå på en lille flyer og så en længere version med yderligere forklaringer til det, der står i flyeren?

  Her er mine bud:

  Forstyr dyr og planter i naturen så lidt som muligt og ødelæg ikke bevoksninger, afgrøder, hegn mm.

  Undgå at efterlade spor fra din aktivitet på optagelsesstedet.

  Vær hjælpsom, imødekommende og hensynsfuld overfor andre, så alle interesserede (fotografer, ornitologer m.fl.) kommer hjem med samme gode oplevelser, som du selv ønsker.

  Vejled gerne andre, der ikke er opmærksomme på etiske retningslinjer om færdsel og fotografering i naturen som disse, men undgå konfrontationer. Udlever i stedet NFD’s flyer om disse regler. Måske lokker det nye medlemmer ind i foreningen. [Jeg ved godt, flyeren ikke eksisterer. Endnu]

  Undgå at eftersøge dyr og fugle, så du skræmmer dem op. Respekter deres flugtafstand af hensyn til dyrene selv og andre interesserede, der vil tage del i oplevelsen.

  Overhold reglerne om adgang til naturen. Gå fx ikke ind på hegnede og dyrkede arealer, i privat skov uden for vej og sti og i private haver. Er du i tvivl, så spørg om lov først. Reglerne fremgår af naturbeskyttelseslovens kapitel 4 samt anden lovgivning, bestemmelser og lokale regler.

  Brug ikke play-back for at lokke en fugl frem. Det kan stresse fuglen, ikke mindst i yngletiden, hvor fuglene er særligt følsomme over for forstyrrelser.

  Hvis du er i tvivl om det, du vil gøre, forstyrrer for meget, så lad være.

  Husk, at det ikke kun er dig som privatperson, der kan kritiseres ved uetisk eller dårlig opførsel. Det skader alle fotografer og NFD’s omdømme.

  #67491
  profilbillede

  Inaktiv

  Jeg har fået en kommentar til en stramning af mit 1. bud, hvor der står:
  Forstyr dyr og planter i naturen så lidt som muligt og ødelæg ikke bevoksninger, afgrøder, hegn mm.

  Forslaget er at rette til dette, som jeg synes er meget bedre:
  Undgå at forstyrre dyr og fugle og ødelæg ikke planter, bevoksninger, hegn og afgrøder.

  #67501
  profilbillede
  Carsten Siems
  Keymaster

  Tak Erik – Gode bud. Et godt grundlag at gå videre med. Spørgsmålet er så, hvordan vi kommer videre? Jeg kunne sende det ud til alle – og så kunne folk svare dig (hvis altså du har lyst til at være “direktør” her?) Jeg tror, der er en del, der aldrig når til Forum 🙂

  Dette emne har nu 180 visninger, men der er jo rigtig mange af os, der har åbnet emnet mange gange, så mit gæt er, at der er 100 af vores 315 medlemmer, der har læst det…..

  • Dette svar blev ændret 1 år, 10 måneder siden af Carsten SiemsCarsten Siems.
  #67504
  profilbillede

  Inaktiv

  Hovsa.
  Tak Carsten, Det vil jeg lige tænke over 😉

  #67549
  profilbillede

  Inaktiv

  Jeg var ikke med på generalforsamlingen, men nu har jeg læst referatet og Dortes forslag, der blev vedtaget på generalforsamlingen.

  Jeg synes helt klart, processen skal foregå, som Dorte har foreslået og som blev vedtaget af forsamlingen.
  Det er gennemtænkt og rigtig godt.

  Mvh Erik

  #67553
  profilbillede
  Jan Munkholm
  Deltager

  Jeg synes, det lyder som en god idé med Erik som foreløbig “direktør” på udkastet til etiske retningslinier og Carsten S som tovholder, link til medlemmerne og vel slutteligen underskriver af retningslinierne. 
  Selv stiller jeg mig gerne til rådighed, i min egenskab af magister i dansk sprog, til at være med til den endelige sproglige udformning af de etiske retningslinier. Jeg har det med at få røde knopper over sproglige floskler, der ser ud til at betyde en forfærdelig masse og i virkeligheden ikke betyder noget som helst. Jeg vil gerne arbejde for at retningslinierne bliver så éntydige, som det nu er muligt. 

   

  #68927
  profilbillede
  Bjarne Hansen
  Keymaster

  NFD-Øst behandlede etiske regler på medlemsmødet d. 27. januar 2022. Jeg præsenterede et oplæg, som kan ses >>> her <<<. Der var en debat med udgangspunkt i Erik Agertofts forslag med følgende ønsker til ændringer: Formuleringerne i punkt 1 er for ultimative, og betyder, at vi slet ikke kan færdes i naturen. Vi ønsker lidt blødere formuleringer inspireret af BioFotos etiske retningslinjer: “Tag hensyn til…”, “begræns …”… Punkt 4 bør udgå, da NFD-Øst medlemmerne ikke ønsker en henstilling om at vejlede andre eller om på anden måde at være politibetjente. Punkt 5 bør slås sammen med punkt 1, da der er overlap. NFD-Øst ser gerne, at Erik Agertoft og Jan Munkholm sammen udarbejder et ændringsforslag til NFD’s vedtægters §1 til næste generalforsamling, hvor Erik Agertofts forslag tilpasses med bemærkningerne fra såvel NFD-Øst som fra de øvrige lokalafdelinger.

  • Dette svar blev ændret 1 år, 8 måneder siden af Bjarne HansenBjarne Hansen.
  • Dette svar blev ændret 1 år, 8 måneder siden af Bjarne HansenBjarne Hansen.
  #68951
  profilbillede
  Jan Munkholm
  Deltager

  Det ser spændende ud. Jeg er begyndt på notetagningen. 

  #68982
  profilbillede

  Inaktiv

  Jeg deltog ikke i mødet i NFD Øst 30/1 2022, men jeg har set de dias, I har diskuteret og læst Bjarne Hansens resumé af mødet med ændringsforslagene til mit bud på etiske retningslinjer fra 25. og 26. januar 2022.

  Efter min mening er der brug for yderligere dialog og det er dette Forum ikke egnet til.
  Personligt vil jeg  fx ikke være med til at stå bag “blødere formuleringer” af teksten i mit oplæg. Jeg har faktisk nørklet med et forslag, hvor jeg har strammet den lidt, så det vil I næppe bryde jer om.

  Jeg tror, det være en god idé, at bestyrelsen sætter sagen til debat på den kommende generalforsamling efter NFD Nord og – Midt også har holdt møder om opdatering af NFD’s etiske retningslinjer. Vedtagelse af de nye retningslinjer kan så vente til  generalforsamlingen i 2023.

  #68993
  profilbillede
  Carsten Siems
  Keymaster

  Jeg har skrevet til NFD nord, midt og syd og bedt dem diskutere emnet på deres næste møde.

  Ærgerligt at du ikke var med til mødet – især når du har strammet op på lige det, som flertallet i øst ønskede nedtonet 🙂
  At vente til 2023 – hmmmm – tror du ikke, at vi efter diskussion i alle afdelinger og skriverier her, er klar til at færdig-diskutere og så vedtage noget til GF i år?
  Der er flere, der læser i Forum (men ikke nødvendigvis giver deres mening til kende) end der kommer til Generalforsamlingen.
  Der kommer ca. 50 medlemmer, hvilket kun er 16% af medlemsskaren…..

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 19 i alt)

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.