Home Fora NFD-forummet Om etik i naturfotograferingen

Viser 3 indlæg - 16 til 18 (af 18 i alt)

Emne: Om etik i naturfotograferingen

 • #69003
  profilbillede
  Erik Agertoft
  Deltager

  Det kan godt være, det kan nås ved førstkommende generalforsamling, når alle interesserede har givet deres mening til kende.
  DOF startede med at lave etiske retningslinier for flere år siden, men de er ikke konfirmeret og offentliggjort.
  Til gengæld har de udgivet vejledningen om “Når du ser en sjælden fugl!”, som jeg har linket til i et tidligere indlæg ovenfor.
  Den er rigtig god, synes jeg.
  Men ikke “blød”. Den er faktisk ret restriktiv på de punkter, der er med i vejledningen.

  #69007
  profilbillede
  Jan Munkholm
  Deltager

  Jeg er helt enig med holdningen i afdeling øst. At man kommer længst med frivillighedens princip og henstiller til …, i stedet for at anvende formuleringer som – du må ikke, du skal altid… – Jeg er bange for, at man i flere tilfælde vi opnå den modsatte virkning, af det man ønsker. Jeg begrunder min holdning i regeringens udrulning af vaccineprogrammet i Danmark, hvor man hele tiden har bibeholdt “frivillighedsprincippet” og opnået bedre resultater end i mange andre lande. Desuden taler NFDs etiske retningslinjer til voksne fornuftige mennesker, her mener jeg ikke en løftet pegefinger vil være passende. Vi er ikke en naturbeskyttelsesforening, men en forening af fotografer, der skal lære at opføre os etisk forsvarligt i naturen. Men det er jo selvfølgelig også noget, man kan diskutere i de øvrige afdelinger.

  I debatten indtil nu har jeg noteret mig følgende “kernepunkter”:

  1)  AFSTAND TIL FORSKELLIGE DYR

            Er det muligt at stille nogle tommelfinger-regler op i forhold til de dyr vi fotograferer mest?

  2)  AFSTAND TIL REDER, REDEHULLER, GRAVE O.LGN.

            Er det muligt at formulere retningslinjer her?

  3)  SKJULS AFSTAND TIL REDER, REDEHULLER, GRAVE O.LGN.

           Her tænker jeg på sagen i Jylland om et skjul, der efter visses mening, var sat for tæt op på en Hedehøg-rede, tror jeg nok det var og som fik Dorte til at      
           rejse spørgsmålet om etiske retningslinjer i NFD.

  4)  OPLYSNINGER OM HVOR MAN HAR FOTOGRAFERET

           Hvor specifik skal man være i de geografiske oplysninger? Hensyn til ynglende eller truede dyr?

  5)  FODRING

            Vi kan jo se på vores billeder, at der er fotografer der fodrer eller fotograferer fra skjul, hvor der er blevet fodret. Skal der være etiske retningslinjer i den
            forbindelse?

  Her er da i hvert fald noget, man kan tænke over og eventuelt diskutere i lokalafdelingerne.

  Jeg har ikke anført noget om, hvor og hvornår man må færdes i naturen. Det er ude af NFDs hænder. Det står i Naturbeskyttelsesloven, Adgangsbekendtgørelsen og i Mark- og Vejfredsloven. En “nem” adgang til dette findes i brochuren NATUREN MÅ GERNE BETRÆDES – MEN TRÆD VARSOMT, udgivet af Miljøministeriet og har i hvert fald kunnet fås på biblioteker. Den “bør” findes i enhver fotorygsæk!

  #73132
  profilbillede
  Jan Munkholm
  Deltager

  Noter til Etiske retningslinjer for NFD

  Generelle retningslinjer, ikke detaljerede, vi er fotografer, der skal lære at forholde os ordentligt i naturen. Vi er ikke nødvendigvis biologer eller hardcore ornitologer.

  Hvor man må færdes er ikke et emne for NFD. Der er en lovgivning for hvor og hvornår man må færdes i Naturen. Denne gælder ikke blot fotografer, men alle mennesker. Den skal selvfølgelig følges af alle. Se: NATUREN MÅ GERNE BETRÆDES – men træd varsomt. Udgivet af MILJØMINISTERIET og herunder Skov- og Naturstyrelsen Fås på biblioteker og formodentlig også på “skovognatur.dk”. Bør læses grundigt og bør altid findes i fotorygsækken.

  Der er regler for teltning, gælder det også for skjul?

  Men den siger jo ikke noget om, hvor tæt man må gå på reder eller sovende dyr.

  Ad. Medlemsmødet 27. januar 2022: (Afdeling Øst)

  Formuleringerne i punkt 1 er for ultimative og betyder, at man slet ikke kan færdes i naturen. (Undgå at forstyrre dyr og fugle og ødelæg ikke planter, bevoksninger, hegn og afgrøder.)

  Vi ønsker lidt blødere formuleringer inspireret af BioFotos etiske retningslinjer: tag hensyn til… begræns…

  Punkt 4 (Vejled gerne andre, der ikke er opmærksomme på etiske retningslinjer og færdsel og fotografering i naturen som disse, men undgå konfrontationer. …) bør udgå, da NFD Øst ikke vil være politi og vejlede andre.

  Punkt 5 (Undgå at eftersøge dyr og fugle, så du skræmmer dem op. Respekter deres flugtafstand af hensyn til dyrene selv og andre interesserede, der vil tage del i oplevelsen.) bør slås sammen med punkt 1, da der er overlap. ——————————————

  Carsten Holmbo Jensen I forlængelse af Dortes kommentarer………

  Dilemmaer i fotografering af tilsyneladende tillidsfulde fugle – fx høgeugle, stor hornugle, slagugle m.m. Som fuglefotograf ved man af egen erfaring, at næsten alle fugle har en vis nærgrænse og hvis man overskrider den så flyver fuglen væk. Men ind imellem støder man på fugle, som tilsyneladende ikke er bange for menneskelig tilstedeværelse og derfor ikke har den samme nærgrænse. De opfører sig tillidsfuldt og lader mennesker komme relativt tæt på dem. Det gælder fx ofte for ugler, som normalt lever isoleret i den nordlige del af Skandinavien, men som ind imellem overvintrer på vores breddegrader. Som fuglefotograf må der gælde nogle særlige etiske regler, når man netop er i felten, hvor der befinder sig tillidsfulde fugle, som ikke bare tager flugten på grund af vores tilstedeværelse. Vi skal udvise en adfærd, som tydelig signalerer, at vi er til stede på fuglens betingelser! Fx bruger uglerne (de dagaktive) det meste af deres vågne tid på at søge føde og derfor må vores færden undgå, at vi med vores tilstedeværelse forhindrer dem i at bruge deres instinkter på at jage. Nogle simple adfærdsregler kunne imødekomme disse hensyn. Her er et par forslag: ! Etabler og respekter en ”naturlig” nærgrænse til fuglen – og behold den ! Undgå højlydt smalltalk i uglens nærhed – det forstyrrer dens aktive lytning i jagten på føde ! Sluk din mobiltelefon – eller sæt den på lydløs! ! Når uglen forlader sin position – så undgå hektisk ”uglejagt”, men bevæg dig roligt rundt i området ! Begræns dit ophold rent tidsmæssigt – jo kortere tid du er til stede jo mindre forstyrrer du fuglen ———–

  PS Jeg var sammen med min kone i samme område, hvor slaguglen befinder sig og som Dorte beretter om. Ved det ene besøg så vi ikke uglen i de 5 timer vi var i området. To dage senere så vi uglen. Her oplevede vi både et ægtepar, som højlydt og uafladeligt skulle snakke med hinanden, mens uglen sad 5-7 meter væk. Til stor gene for os andre, men helt sikkert også for uglen. Vi oplevede også især to fotografer, som nærmest indledte en hektisk uglejagt, hver gang uglen fløj til en ny position. De løb og mosede rundt i området, knækkede grene af for at få bedre udsyn til uglen m.m – Begge eksempler var helt oplagt ikke en hensynsfuld adfærd. Men vi oplevede også, den dag vi ikke så uglen, at 10-15 personer stod pænt og roligt i mange timer på den ”rigtige” side af hegnet og ventede! Men hvordan deres adfærd var blevet hvis uglen indfandt sig ved vi ikke!

  Dortes billedtekst til uglebilleder:

  Beskrivelse: “BIF” så lærte jeg noget nyt idag: “Bird in flight” Jeg havde egentlig ikke tænkt at lægge disse billeder op, både fordi jeg har travlt med studier, men også fordi der, som altid, er problemer ved denne uglefotografering. Jeg er generelt forsigtig med at poste billeder når de kommer fra et område, hvor der er problemer med etikken og mange fotografer. Men nu poster jeg dem altså, for at få muligheden for at tale om etik ved uglefotografering. Uglen jager mus, og uglen skal have et pænt stort område at jage i, for at skaffe tilstrækkeligt med mus i løbet af et døgn. Desværre er der en del fotografer der ikke forstår, at man ikke kan gå/stå midt i engen hvor uglen skal jage sin føde. Der er fotografer der står/går midt i engen hvor uglen skal jage, for at sikre, at de får de bedste billeder. Det er desværre ikke usædvanligt at fotograferne slår en ring omkring uglen når den sidder i et træ – så er man jo helt sikker på at stå i første parket når den letter, ik? Heldigvis er der flere og flere fotografer der begynder at sige fra overfor dette – og der er nu lagt billeder på facebook af fotografer der ikke rigtig forstår det der med etik. Derudover er flere fotografer begyndt at sige fra på stedet, og forsøge at forklare dem der ikke selv forstår det, at man må vise hensyn. Hvordan er mine billeder så kommet til? Ja, som I ser, så har jeg også været der, heldigvis undgik jeg de dage hvor der var mange fotografer. Den dag jeg var der, var der “kun” problemer med 2-3 fotografer, samt én der havde medbragt sin jagthund????? Heldigvis var der et par friske gutter fra Norge der ikke var bange for at bringe lidt orden i sagerne. Hele dagen stod jeg i kanten af engen ved et stengærde, og bevægede mig kun til en anden eng én gang i løbet af dagen. 30-40 m fra mig stod en del fotografer samlet langs et andet stengærde. Uglen føj frem og tilbage over engen i jagten på mus, dette brød, at en del af dagen var uglen langt fra, men på andre tider kom den tæt på. Den tog 3-4 mus i løbet af denne dag. (Egentlig er den natjager) Dette synes jeg er vigtigt at holde øje med, for det indikerer om vi som fotografer forstyrer, eller om den faktisk lykkes med at fange mus. På et tidspunkt slog den ned ganske tæt på, og jeg kunne se uglen dreje hovedet, kigge hen på de mange fotografer, dreje hovedet igen, kigge på jeg der stod alene, og så tog den en beslutning og satte sig i træet lige foran min position. Det var helt klar at uglen afvejede hvor den ville sidde – de er kloge de ugler. Herefter føj den fra træ til træ i en rum tid, før den igen fløj bort. jeg fik altså eksklusive billeder – nærbilleder af en ugle tæt på, bare ved at stå helt stille og vente. Hele denne smøre er skrevet i håbet om, at vi alle tænker efter når vi fotograferer ugler. Stå stille og vent – du vil ofte – meget ofte blive belønnet for din tålmodighed – og om aftenen kan du lægge dig til at sove med god samvittighed. Dette er ikke skrevet for at anklage nogen direkte eller indirekte – det skal læses som en del af debatten om etik. Hvis ikke vi begynder at tale/ skrive om det, så er der intet der ændrer sig. Skal du fotografer ugler, så kom enkeltvis, eller max 2-4 personer, og gerne på hverdage hvor der ikke samles så mange fotografer. I må gerne kommentere, også hvis I ikke er enige med mig. Dorte i billedtekst: Uglen sad helt synlig ud til landevejen. Her muser den i birketræets grene, før den slår ned på et bytte på jorden. Derefter stak den ind i skoven med byttet. Kort derefter blev den jaget ud, og over i tæt, tæt skov af 2 fuglefotografer der sprang efter den, for at finde den. Dette er tilsyneladende en klog ugle, for den er ikke set siden.

  Floris Smeets – norsk naturfotograf:

  Med en baggrund i økologi er det meget vigtigt for Floris, at han respekterer dyrene. “Jeg bruger aldrig lokkemad,” forklarer han, “alle billederne viser Lapuglens naturlige adfærd.” For at komme tæt på uglerne og indfange utrolige billeder med objektivet 400mm er han nødt til at lære uglens levested at kende: “De har ofte faste grene, hvor de sidder. De flyver fra gren til gren og flyver ofte runder i luften over deres jagtområde, så man kan tit forudsige, hvor de er på vej hen. Jeg sætter mig klar og venter på, at uglen kommer til mig. Man kommer aldrig så tæt på, hvis man går hen imod dem.”

  Beskrivelse: Mens jeg lå på maven og fotograferede butsnudede frøer, komme denne lille fyr forbi 🙂 i alt så jeg 4 snoge mens jeg sad på samme spot. naturen er fantastisk og sidder man stille kan meget hænde :- Johnny Bengtsson

  Udkast til Etiske retningslinjer for NFD:

  NFD skal ikke bestemme, hvordan foreningens medlemmer skal opføre sig i naturen. Men foreningen kan komme med gode råd og give udtryk for sin mening om, hvordan den gerne ser at medlemmerne opfører sig i naturen. NFD håber selvfølgelig på, og går ud fra, at alle foreningens medlemmer overholder gældende forordninger, love og regler for, hvor og hvornår man må færdes i naturen.

  NFD er en sammenslutning af fotografer, med den utæmmede natur som primært arbejdsområde. Men vi skal alle huske på, at naturen er altid vigtigere end vores billeder af den. Derfor må vores jagt på gode billeder aldrig virke ødelæggende eller unødvendigt forstyrrende på naturen.

  Adskillige mennesker, med naturen som arbejdsområde, udtaler at viden er en rigtig god kilde til at komme tæt på dyr og planter. Viden om voksesteder, blomstringstidspunkter, sjældenhed osv. for floraens vedkommende og viden om adfærd, fouragering, træk, trækruter osv. for faunaens vedkommende. Viden vil også gøre det lettere, at forholde sig på den rigtige måde overfor dyr og planter. Alt levende har perioder, hvor det er mere sårbart end i andre perioder. For planternes vedkommende er det fx, når de lige kommer op af jorden eller i tørkeperioder. For dyrenes er det fx, når de har unger eller er på træk og trætte og sultne slår sig ned på en mark om eftermiddagen. Prøv at lære disse perioder at kende og tag ekstra hensyn her.

  Flere af foreningens medlemmer har givet udtryk for, at det er langt bedre at afvente dyrs ankomst eller genkomst, end at jagte dem i deres habitat. Et menneske i ro signallerer fred og ingen fare, mens et menneske i hastig gang signallerer fare og flugt. Derfor – lad dyrene komme til dig i stedet for at jagte dem.

  Der er medlemmer, der er i tvivl om, hvorvidt man skal angive, hvor man har set en sjælden plante eller et dyr. Frygt for at planten bliver trådt ned eller dyret forstyrret i sin yngleperiode, får dem så til slet ikke at angive, hvor de har set planten eller dyret og det er synd, for så går der viden tabt. Det er ikke uvæsentligt for medlemmerne, om et billede af en ulv er taget i Californien eller i Jylland. Vil man ikke angive det nøjagtige sted, kan man jo bare skrive Midtjylland eller Fyn. Så har man vel ikke røbet for meget. Og så undgår man, at 30 fotografer invaderer Gribskov for at finde ulven.

  HAR MAN ÆNDRINGSFORSLAG – PASSAGER I TEKSTEN MAN SYNES BØR UNDLADES – ELLER TEKST DER IKKE ER KOMMET MED, KAN DET SENDES TIL janmunkholm@me.com SENEST D. 13. OKTOBER SÅ VIL JEG ENTEN TILFØJE DET I TEKSTEN ELLER VEDFØJE DET SOM ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 

   

Viser 3 indlæg - 16 til 18 (af 18 i alt)

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.