Regnskabsgeneralforsamling 2023

Afholdes 14. marts 2023 i BRYDEGÅEDEN, Kratvej 9, 2760 Måløv. kl. 19:00, samt online.

Underskrevet regnskab: >>> NFD Årsregnskabn 2023 Rev. 1 <<<

Link til onlinemøde: >>> https://meet.google.com/ghg-bank-sat <<<

Klik på linket og følg vejledningen. PS! Undlad at bruge kamera, da det forbruger en del af netforbindelsen.
Vi deler skærmen hos os, således at regnskab, budget og andet relevant ses på mødet.

Referat fra regnskabsgeneralforsamlingen 2023: >>> NFD regnskabsgeneralforsamling_referat_14_03_24 <<<


Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling 2023, samt formandens beretning findes >>> her <<<.

Indkaldelse:

Der afholdes generalforsamling i forbindelse med NFDs Årsmøde på Colleruphus.
Tid: Lørdag d. 28 oktober 2023, kl. 10:15 – 11:00.
Sted: Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11D, 2840 Holte

Se indkaldelsen med dagsorden og praktiske forhold her >>> Indkaldelse til NFDs Ordinære GF 2023 Opdateret 2023-10-22 <<< OBS! Opdateret 22. oktober 2023 med: 1. Der er indkommet to medlemsforslag til behandling under GFs Pkt. 6, 2. Johnny Bengtsson har meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen. Bilag til punkt 6: >>> Carsten Holmbo Jensen Forslag til NFD generalforsamling_Konkurrenceudavlg_kommissorium <<<.

Tilmeldte deltagere til årsmøde, herunder generalforsamling: >>> Tilmeldinger 2023 Colleruphus – Ark1 <<<.


Regnskabsgeneralforsamling 2022

Afholdes 16. marts 2023 i Pilegården, Brønshøj, samt online.

Underskrevet regnskab: >>> her <<<

Budget 2023: >>> her<<<

Link til onlinemøde: >>> https://meet.google.com/ptb-cazm-iii <<<

Klik på linket og følg vejledningen. PS! Undlad at bruge kamera, da det forbruger en del af netforbindelsen.
Vi deler skærmen hos os, således at regnskab, budget og andet relevant ses på mødet.


Generalforsamling 2022

Referat af NFDs ordinære generalforsamling 2022 

Colleruphus, Høje Sandbjervej 11D, Gl. Holte. Lørdag d. 29. oktober kl. 10:30 til 11:30

pkt. 1. Valg af stemmetællere


pkt. 2. Valg af dirigent

Jens Erik Holmsgaard

pkt. 3. Formandens beretning (Carsten Siems)

Så sidder vi et helt nyt sted!
Der var da lige ved at gå panik i os, da vi fik meddelelsen om, at der var forurening med asbest på Kattingeværk, som vi plejer at bruge – og som var i gang med noget renovering….
Så skulle der ledes, og der var ikke meget (som var stort nok) at vælge imellem. Vi fandt dog Colleruphus, som var ledigt, med god plads…. Den ejes af Det Danske Spejderkorps – og vi fik den til ”spejderpris”, fordi vi var en ”naturforening”.
Det seneste år er tingene blevet mere normaliserede efter coronakrisen, og vi har kunnet afholde det 25-års jubilæum, som vi måtte skyde fra sidste år. Det var velbesøgt – og gratis for medlemmer. Stor tak til Jens Rasmussen, der har været i bestyrelsen i NFD siden starten – og sluttede med at stå for lejemålet i Smørum, hvor han selv bor.
I 2021 kom der 40 nye medlemmer bare fra april til årsmødet i oktober – sikkert både pga. jubilæet i april, og det at mange havde holdt sig for sig selv i coronatiden. Nu har vi 307 medlemmer – en lille tilbagegang fra de 313 til årsmødet sidste år.
Det er stadig sådan, at 2/3 af medlemmerne er fra ”Øst”, så det er også her, der er flest aktiviteter – møder og ture – tak til turlederne i hele landet. Som jeg plejer at sige: Du kan lave en NFDtur for medlemmerne bare ved at ta’ dem med på din egen yndlings naturtur. Så meld dig i 2023!
Sommertræffet var rigtig fint med store vestjyske skove (Klosterheden), bævere og god mad – men med alt for dårlig tilslutning. Tak til Preben Gori, Bente, Amdi og Thomas for fint arrangement og mad. Som for tre år siden var der også en tur til Norge – tak til Johnny Bengtsson for det.
Også en tak til Michael Fahlgren for stadig at producere et fint medlemsmagasin. Han kan dog ikke gøre det uden medlemmernes hjælp. Gode historier og flotte billeder er altid meget velkomne.
En vigtig del af denne generalforsamling er at få nye medlemmer i bestyrelsen. Som I nok har set, er der flere bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at stoppe – mest af personlige grunde, så vi mangler flere – heriblandt både ny formand og ny kasserer. Mange tak til Conni, Ole og Preben for indsatsen!!
Økonomien er god. Regnskab og budget godkendes på ”Regnskabsgeneralforsamlingen” i februar.

pkt. 4. Orientering om foreningens økonomi (Regnskabsgeneralforsamling i februar)

– Vores økonomi er god. Der er knap 180.000 på kontoen.
– Der er behov for forbedring af hjemmesiden, hvilket er forbundet med omkostninger.

pkt. 5. Kontingent

Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet er uændret – – 400 kr. pr. medlem pr. år.

pkt. 6. Indkomne forslag:

”Etik i naturfotograferingen” ved Jan Munkholm

Udkast til Etiske retningslinjer for NFD:

NFD skal ikke bestemme, hvordan foreningens medlemmer skal opføre sig i naturen. Men foreningen kan komme med gode råd og give udtryk for sin mening om, hvordan den gerne ser at medlemmerne opfører sig i naturen. NFD håber selvfølgelig på, og går ud fra, at alle foreningens medlemmer overholder gældende forordninger, love og regler for, hvor og hvornår man må færdes i naturen.

NFD er en sammenslutning af fotografer, med den utæmmede natur som primært arbejdsområde. Men vi skal alle huske på, at naturen er altid vigtigere end vores billeder af den. Derfor må vores jagt på gode billeder aldrig virke ødelæggende eller unødvendigt forstyrrende på naturen.

Adskillige mennesker, med naturen som arbejdsområde, udtaler at viden er en rigtig god kilde til at komme tæt på dyr og planter. Viden om voksesteder, blomstringstidspunkter, sjældenhed osv. for floraens vedkommende og viden om adfærd, fouragering, træk, trækruter osv. for faunaens vedkommende. Viden vil også gøre det lettere, at forholde sig på den rigtige måde overfor dyr og planter. Alt levende har perioder, hvor det er mere sårbart end i andre perioder. For planternes vedkommende er det fx, når de lige kommer op af jorden eller i tørkeperioder. For dyrenes er det fx, når de har unger eller er på træk og trætte og sultne slår sig ned på en mark om eftermiddagen. Prøv at lære disse perioder at kende og tag ekstra hensyn her.

Flere af foreningens medlemmer har givet udtryk for, at det er langt bedre at afvente dyrs ankomst eller genkomst, end at jagte dem i deres habitat. Et menneske i ro signallerer fred og ingen fare, mens et menneske i hastig gang signallerer fare og flugt. Derfor – lad dyrene komme til dig i stedet for at jagte dem.

Der er medlemmer, der er i tvivl om, hvorvidt man skal angive, hvor man har set en sjælden plante eller et dyr. Frygt for at planten bliver trådt ned eller dyret forstyrret i sin yngleperiode, får dem så til slet ikke at angive, hvor de har set planten eller dyret og det er synd, for så går der viden tabt. Det er ikke uvæsentligt for medlemmerne, om et billede af en ulv er taget i Californien eller i Jylland. Vil man ikke angive det nøjagtige sted, kan man jo bare skrive Midtjylland eller Fyn. Så har man vel ikke røbet for meget. Og så undgår man, at 30 fotografer invaderer Gribskov for at finde ulven.

Oplægget blev diskuteret. Generalforsamlingen besluttede

  • at foreningens vedtægter ikke skal ændres. Dvs. vedtægternes nuværende “Særregler §1 Etik” forbliver uændrede.
  • at bestyrelsen pålægges at arbejde videre med forslaget med henblik på færdiggørelse og formidling på hjemmesiden som fortolkning af vedtægternes særregler §1.


”Ny struktur” ved Amdi Hvalsø Nedergaard

Jeg foreslår, at der fra NFD Nord, Midt, Syd og Øst, udpeges 1 person fra hver kreds til bestyrelsen. De personer skal IKKE vælges på generalforsamlingen, da de udpeges/vælges fra de respektive kredse. På generalforsamligen vælges så følgende: formanden i lige år, kasserer i ulige år, og et bestyrelsesmedlem. Så er der 7 personer i bestyrelsen. Jeg ved godt at det er en vedtægtsændring, men det vil, alt andet lige, give langt mere bredde på bestyrelsen.

Oplægget blev diskuteret. Udvalgte synspunkter: problematisk at medlemmer udpeges af lokalafdelinger uden at være valgt af generalforsamling. Minder om repræsentantskab i større organisationer. Fx: Udvalg med lokalafdelinger, som refererer til bestyrelsen. Problem: NFD er mest repræsenteret øst for Storebælt. Møder kan holdes virtuelt. Ca. 8 møder årligt. Jylland har ikke tilstrækkelig indflydelse på NFD. Forslag: alle på Teams for at undgå forskel – måske ved nogle af bestyrelsesmøderne. Evt. dagsorden og referater på NFD hjemmeside i stedet for FB bestyrelsesgruppe for at øge gennemsigtighed. Adskil Øst udvalg fra bestyrelsesmøder.

Generalforsamlingen besluttede:

  • At der ikke gennemføres ændringer af foreningens vedtægter
  • At bestyrelsesmøder ikke skal behandle emner vedrørende lokalafdeling Øst. Der skal i stedet etableres et udvalg for lokalafdeling Øst.

pkt. 7. Valg af formand – Carsten S træder af

Jens Erik blev valgt som formand igen. Enstemmigt vedtaget.

pkt. 8. Valg af kasserer – Preben K træder af

Henrik Quist blev valgt. Enstemmigt vedtaget.

pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Ole L og Connie træder af

Amdi Hvalsø Nedergaard og Johnny Bengtsson blev valgt. Enstemmigt vedtaget.

pkt. 10. Valg af suppleanter (2 hvert år)

Julie Skotte og Kim Pilegaard blev valgt som suppleanter. Enstemmigt vedtaget.

pkt. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Revisor: Søren Steenholdt.
Revisorsuppleant: Bente Fyrstenberg Nedergaard.

Enstemmigt vedtaget.

pkt. 12. Næste generalforsamling

Næste generalforsamling afholdes ved næste årsmøde.
Der er regnskabsgeneralforsamling i februar.

pkt. 13. Eventuelt

Ib Fagerlund sagde tak til Carsten Siems for Carstens store indsats som formand.

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet.


Regnskabsgeneralforsamling 2021 blev afholdt d. 17 Mar 2022 kl. 19 i Pilegården med mulighed for at deltage online. Se opslag om medlemsmødet med regnskabsgeneralforsamling >>> her <<<. Regnskabet blev godkendt.

Klik >>> her <<< for at se underskrevet regnskab for 2021. Klik >>> her <<< for at se notat til regnskabet.

Klik >>> her <<< for at se budget for 2022.


Generalforsamling 2021

Referat af NFDs ordinære generalforsamling 2021

Kattingeværk, Boserupvej 150 – Roskilde. Lørdag d. 23. oktober kl. 10:15-11

pkt. 1. Valg af stemmetællere

Connie Sørensen og Amdi Hvalsø Nedergaard

pkt. 2. Valg af dirigent

Ole Laursen

pkt. 3. Formandens beretning

Denne gang er det, som det plejer at være – Årsmøde på Kattingeværk, hvor vi har holdt det siden 2014.
Programmet er også traditionelt – lige bortset fra at denne generalforsamling nok bliver med det største antal deltagere nogensinde. Den plejede at ligge søndag, men rigtigt mange kørte jo hjem lørdag aften….
Også 2021 har været præget af eftervirkningerne af Coronaen – mest i første halvår, hvor der ikke blev afholdt indendørs møder. Til gengæld kunne ture afholdes uden fare – dog i lang tid ikke til Sverige.
Sommertræffet måtte aflyses, men til gengæld arrangerede Bjarne og Benedicte senere en fin weekend i Sønderjylland med Sort Sol som emne.

Vores 25 års jubilæumsbog behøvede ikke at ligge klar til jubilæet, for det måtte også aflyses, da vi i april ikke måtte samles så mange. Bogen er distribueret her i efteråret, og alle (der bor hvor de plejer, eller har meldt adresseskift) har modtaget den.  En flot bog som også denne gang er sat op af Michael Fahlgren – tak for det! Ekstra bog kan købes for 200 kr. men vi sender den dog ikke. Lokalformændene har et lille lager, så hvis du gi’r lyd, kan den hentes/købes på et medlemsmøde,
Jubilæet bliver så afholdt i april 22. Der bliver naturligvis gratis adgang for alle medlemmer, mens andre må betale entré. Indtil videre har vi tilsagn fra Brutus Östling om at komme. Gode idéer kan sendes til mig….

Vores økonomi har det godt. Det skyldes først og fremmest, at der indtil videre har været meget færre fejl på hjemmesiden end sidste år. Derudover har vi fået støtte fra Aage V. Jensens Fonde og Friluftsrådet på i alt 59.000 kr – svarende til udgiften på vores jubilæumsbog. Og medlemstallet er nu oppe på 313.
Nogle af de opsparede penge skal bruges til at få stablet et godt jubilæumsprogram på benene..

Vi mangler dog en kasserer NU!!
Mange tak til Svend Erik Westh Hansen for at ha’ holdt ud i næsten 3 år Håber vi finder en ny snart!

Fordelingen af medlemmer er stadig lidt ulige med knap 2/3 øst for Storebælt. Derfor er der også flere aktiviteter her, men sådan behøver det ikke at være. Man skal jo ikke gøre andet, end at gå forrest på en god tur et sted man kender godt. Vi har brug for nogen, der kan/vil det!
Vi har 3 lokalafdelinger vest for Storebælt – NFD Syd v/Martin Berg – NFD Midt v/Amdi Hvalsø Nedergaard og NFD Nord v/ Linda Hougaard. Tak til lokalformændene/personerne. Tak til Vinni Bruhn, der har leveret videre til Amdi – som derfor flytter mødestedet til Aarhus.
Bare siden maj har vi fået over 40 nye medlemmer – Velkommen!

Tak til både aktive og passive medlemmer – og tak til jer, der får ture, træf og andre ting til at fungere. Også tak til bestyrelsen for godt samarbejde. – Carsten Siems, Formand

pkt. 4. Orientering om foreningens økonomi. Regnskab og budget godkendes på ”Regnskabsgeneralforsamlingen” i februar

Fremlagt af formand. Økonomien er god. Regnskab og budget godkendes på ”Regnskabsgeneralforsamlingen” i februar.

pkt. 5. Kontingent

Uændret kontingent på 400 kr. pr. år enstemmigt vedtaget.

pkt. 6. Indkomne forslag:

1)

Anders Raagaard: Jeg foreslår som tidligere nævnt, randomisering af de uploadede billeder inden afstemningen gr i gang!

Det blev vedtaget at randomisere uploadede billeder ved næste årskonkurrence.
2)

Jonas Beyer: Flere dommere til den endelige afgørelse!

Vi har alle hver vores smag af billeder/fortællinger/detaljer og sværhedsgrad!

Jeg synes kun, det er fair, at der er en diskussion, om hvorfor et vinderbillede får 1. 2. og 3. pladsen!

Håber det bliver taget op til overvejelse!

Det blev vedtaget at bruge to dommere ved årskonkurrence 2022.

3)

Dorte Beck Pedersen: Forslag 1: Skal vi have etiske retningslinjer i NFD?

Følgende foreninger har etiske retningslinjer: DOF, Naturfotograferne (De svenske profesionelle naturfotografer), Biofoto Norge og Sverige (amatørnaturfotografer) Jeg foreslår, at vi starter et arbejde i lokalafdelingerne med at få tilslutning til, at vi i NFD skal indføre etiske retningslinier for vores adfærd i naturen. Det er vigtigt, at der er medlemsopbakning til dette, derfor foreslås det, at bestyrelsen sætter arbejdet igang i lokalafdelingerne, for til slut at fastsætte NFD’s etiske retningslinier.

Det blev vedtaget at etiske regler skal diskuteres på lokalafdelingernes medlemsmøder med henblik på at få formuleret fælles regler for NFD.

4)

Dorte Beck Pedersen: Forslag 2: “Året emne” vælges? eller blot meldes ud på årsmødet og efterfølgende på hjemmesiden, så man har et år til at løse opgaven.

Det blev vedtaget at årets emne blev meldt ud på årsmødet eller umiddelbart efter. Medlemmernes opfordres til at komme med forslag jf. opslag på NFD’s hjemmeside.

pkt. 7. Valg af kasserer (ulige år) – Svend Erik takker af! Ny ønskes J

Preben Kobberø tilbød at forsøge sig som kasserer – med den forudsætning at NFD tegner ansvarsforsikring for bestyrelsen. Dette blev accepteret.

pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Mads Hagen har ønsket at træde ud. Connie Sørensen stiller op. Jens Rasmussen fortsætter t.o.m. jubilæet

Connie Sørensen blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

pkt. 10. Valg af suppleanter (2 hvert år)

Per Finn Nielsen og enten Albert Steen Hansen eller Linda Hougaard (afgøres af NFD Nord) blev enstemmigt valgt som suppleanter

pkt. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Revisor (Jens Erik Holmsgaard) og revisorsuppleant (Bente Fyrstenberg Nedergaard) fortsætter

pkt. 12. Næste generalforsamling

Regnskabsgeneralforsamling på Medlemsmøde i ØST i februar. Ordinær GF på årsmødet næste år.

pkt. 13. Eventuelt

Intet at bemærke

Referent Bjarne Hansen


Generalforsamling 2020

Dagsorden for NFDs ordinære generalforsamling 2020
Sted: Kattingeværk, Boserupvej 150 – Roskilde
Tid: Lørdag 31. oktober kl. 10,15-11

AFLYST og erstattes af skriftlig generalforsamling april 2021!

pkt. 1. Valg af stemmetællere – UDGÅR
pkt. 2. Valg af dirigent – UDGÅR
pkt. 3. Formandens beretning

-> Formandens beretning 2020

pkt. 4. Orientering om foreningens økonomi. Regnskab og budget godkendes på ”Regnskabsgeneralforsamlingen” i februar

-> NFD resultatopgørelse 2020
-> NFD budget 2021 / 2022

pkt. 5. Kontingent
pkt. 6. Indkomne forslag: Fra Carl Ammitzbo:
Mit forslag er, om man ikke kunne overveje i NFD, at man måske til næste års fotokonkurrence tilbyder fotograferne til de tre bedste billeder i hver kategori, at deres billeder bliver forsøgt solgt som eksklusive trykte billeder efter konkurrencen. De fotografer, som er interesserede skulle i så fald udfylde en erklæring, der følger med billedet, gående ud på, at der højst vil blive trykt f.eks. 5 eksemplarer af deres billede som et billede til ophængning. Prisen på billedet kunne også afspejle antallet af tilladte tryk. Det vil sige, at hvis en køber ville være interesseret i at opnå fuldstændigt eksklusive rettigheder, så ville prisen være tilsvarende højere. Erklæringen skulle naturligvis (igen afhængigt af hvad en evt. køber ville betale for de fuldstændige eksklusive rettigheder) udfærdiges således, at billedet fortsat kunne trykkes i diverse tidsskrifter, da dette kun vil øge billedets værdi for den, som har købt ophængningsbilledet. Andre kan naturlig trykke et ulovligt billede ud fra billeder i tidsskrifter, men de vil være klart ulovlige og blot svare til falske malerier, så det vil også kun øge værdien for den eller dem, som har ophængningsbilleder sammen med fotograferklæringer. De placerede fotografer, der vil være med, kunne passende selv betale for et prøvetryk, så det på forhånd vides, at billedet ser ok ud trykt.

NFD skulle så, når konkurrencen er slut sende en presseerklæring ud til alle mulig medier og fortælle, at nu er årskonkurrencen slut og hvem der har vundet og hvilket billede, der er blevet årets naturfoto osv. og ligeledes fortælle, at billederne trykt i få eller kun ét eneste eksemplar kan købes via NFD’s hjemmeside. Det er simpelthen chancen for at erhverve sig et unikt og præmieret billede.
Jeg ved ikke, om det er prøvet tidligere, men jeg synes, at det kunne være interessant at prøve.

pkt. 7. Valg af formand (lige år) Carsten modtager genvalg
pkt. 8. Valg af kasserer (ulige år) – ikke i år
pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år/2 i ulige år). Ole Laursen og Ib Fagerlund modtager genvalg – Bjarne Hansen og Mads Hagen opstiller.
pkt. 10. Valg af suppleanter (2 hvert år)
pkt. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
pkt. 12. Næste generalforsamling
pkt. 13. Eventuelt – UDGÅR

-> Resultat af skriftlig generalforsamling april 2021

-> Referat fra Regnskabsgeneralforsamling 20-2-20
-> NFD resultatopgørelse for 2019

Generalforsamling 2019

Referat af den ordinære generalforsamling 2019

Kattinge Værk den 3. november 2019

Start kl. 9:40
24 deltagere

pkt. 1. Valg af stemmetællere
Kim Pilegaard og Preben Kobberø valgt.

pkt. 2. Valg af dirigent
Kristian Poulsen valgt.

pkt. 3. Formandens beretning
Vedlagt. Godkendt uden kommentarer. – se nedenfor!

pkt. 4. Orientering om foreningens økonomi.
Regnskab og budget godkendes på ”Regnskabsgeneralforsamlingen” i februar

Fremlagt af formand og kasserer.

pkt. 5. Kontingent
Uændret kontingent på 400 kr. pr. år enstemmigt vedtaget.

pkt. 6. Indkomne forslag
Frede Mørch og Dorte Bech Pedersen:
– De foreslår begge, at det bliver muligt at svare på kommentarer, så der også kommer en mail til modtageren om, at der rent faktisk er svaret.
Formanden svarer: det arbejdes der på med vores nye web-mand.

Frede Mørch foreslår desuden:
– At der kan søges på artsnavne i billeddatabasen
Formanden svarer: Det kommer ikke til at ske, da det ikke er en del af hjemmesidens formål, og i øvrigt vil det kræve et større redesign af hjemmesiden. På en fotohjemmeside er det ok ikke at kende navnet på motivet og i stedet gå op i, at det er et godt naturfoto. Dog vil vi undersøge muligheden for at lave fritekstsøgning i Fotovæggens sider.
– At “diasshowet” med årets vinderbilleder fjernes.
Formanden svarer: vi vil overveje som det kun skal vises på forsiden, når man IKKE er logget ind. Det er, trods alt god reklame for foreningen til andre besøgende.
– At hjemmesiden måske redesignes totalt.
Formanden svarer: Vores første prioritet er pt. at få hjemmesiden til at køre hurtigere. Når det er på plads, skal vi kigge på det overordnede design. De to ting hænger dog, til dels, sammen.

pkt. 7. Valg af formand (lige år)
Vi er i et ulige år, så intet valg.

pkt. 8. Valg af kasserer (ulige år) – ikke i år, da Svend Erik blev nyvalgt sidste år.
Kasserer er valgt i 2018, så der er først valg igen i 2021.

pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år/2 i ulige år). Michael Fahlgren og Jens Rasmussen er på valg. Preben Gori er udtrådt af bestyrelsen. Vinni Bruhn opstiller.
Michael og Jens genvalgt uden modkandidater.
Vinni valgt uden modkandidater.

pkt. 10. Valg af suppleanter (2 hvert år)
Per Finn Nielsen og Thomas Jensen genvalgt.

pkt. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Jens Erik Holmsgaard genvalgt som revisor og Bente Nedergaard genvalgt som suppleant.

pkt. 12. Næste generalforsamling
Den første lørdag i november 2020, i forbindelse med næste Årsmøde. Efter evaluering af årsmødet både i 2018 og nu i 19, vil vi nu gøre alvor af, at lægge det ind i lørdagens program

pkt. 13. Eventuelt
– Konkurrencemodulet er lidt besværligt at benytte.
Formanden svarer: vi har tidligere, uden held, forsøgt os med en ny og smartere version (Det var bestyrelsen, der testede, men der blev ved med at være fejl…) Vi kigger dog allerede nu med den nye web-mand, på andre muligheder. Andre foreninger m.m. har løst dette problem på en elegant måde, så vi skal nok finde en ny løsning i løbet af et års tid eller to.
– Ang. Fotovæg: kan vi ikke få en knap som bringer os f.eks. 10 sider frem?
Vi sætter vores web-mand på opgaven. Det er formentlig let at løse.
– Ang. NFD Øst: er Pilegården det bedste mødested vi kan finde? Især stolperne midt i lokalet er ret forstyrrende.
Alle medlemmer opfordres til at kigge efter andre egnede steder. Størrelse, pris, parkering, off. transport og faciliteter skal selvfølgelig tages i ed.
– Sletning af uaktuelle indlæg i Købes- og Sælges Forum?
Det kan man ikke gøre selv, men send en mail til web-admin (Ib Fagerlund, Carsten Holmbo, Carsten Siems), så klarer vi det.

Slut kl. 10:20

Ref. Ib Fagerlund


Formandens beretning 2019:

For sjette år i træk sidder vi her på Kattingeværk, som har vist sig at være rigtig velegnet til vores årsmøde, og vi har i alle årene fået god service fra Jane og Arly, så vi har kunnet koncentrere os om programmet – og det at være sammen. Det er til mødet her i starten af november, at der er flest medlemmer samlet på én gang – og det passer fint med, at her plejer at være mellem 50 og 60, for der kan nemlig ikke være flere J

Det svarer til en femtedel af medlemmerne – medlemstallet er nu på 278 – svagt stigende hvert år. Hvad man ikke kan se, er at der er en vis udskiftning – rundt regnet er der 35, der melder sig ind og 25, der melder sig ud. Hvorfor – ja, det var vel ikke, hvad de regnede med – opdagede, at de ikke kom til møder og ture, så hvorfor så……
Nogle er medlemmer udelukkende for at deltage i årskonkurrencen, andre er det, fordi de har været det i mange år, og det er rart at følge med på hjemmesiden, men en pænt stor gruppe er også medlemmer pga det sociale – at mødes og snakke – og ta’ på ture med andre med samme interesse.

På generalforsamlingen sidste år var der en relativt stor udskiftning i bestyrelsen – der kom således både ny formand, kasserer og to nye medlemmer, men det medførte vist ikke de store ændringer udadtil.

Bestyrelsen har snakket om, at vi også behøver et medlem i Jylland, og det er der en løsning på nu. NFD Vest er indtil videre nedlagt, da de fleste medlemmer dér fortsatte i en anden gruppe, men til gengæld er NFD Midt oprettet efter initiativ fra Vinni Bruhn – og med hjemsted i Ry. Der er helt klart kommet mere aktivitet i Jylland i år – tak til både dem, der har taget initiativ – og til dem, der har deltaget.
I NFD Øst har turkalenderen været længere end nogensinde før – og selv med et par aflysninger har der været godt gang i den – mest i foråret, men også på andre tidspunkter. Mange tak til turudvalget og de medlemmer, der sagde ja til at lave en tur i deres område. En særlig tak til Johnny Bengtsson, der arrangerede den første 5-dages rejse (i nyere tid). Det var en god oplevelse for 12 medlemmer i flot norsk natur. Vi håber, det kan blive ved med alle de ture, men det kræver hjælp fra medlemmerne, som det er almindeligt i en frivillig organisation – så vi håber, I vil tage godt imod en forespørgsel om et arrangement i jeres område.

Sommertræffet, der altid afholdes i Jylland, nyder stigende popularitet. Årets udgave ved Vester Vedsted havde 27 deltagere og var arrangeret af Preben Gori, Amdi Hvalsø og Bente Fyrstenberg. Tak til dem – og til Thomas Jensen, der traditionen tro ledede meget af køkkenarbejdet.

Vores hjemmeside har givet store udfordringer, og vi har måttet skifte firma igen. Han var ikke dygtig nok. Det mest irriterende er, at hjemmesiden kører for langsomt, og at der er nogle fejl, vi ikke kan komme af med. Vi har nu skiftet til et nyt firma, som viser gode takter, men det kan også kun gå fremad. Jeg håber, at jeg kan stå her næste år og sige, at vi nu endelig har en velfungerende hjemmeside. Tak til Carsten Holmbo, der har været webmaster de seneste år.

Vores forening er nu 23½ år gammel, hvilket betyder, at vi i april 2021 har 25-års jubilæum. Det skal planlægges i god tid – og vi skal jo nok også ha’ lavet en jubilæumsbog igen….. Mere om det i starten af det nye år.

Til sidst tak til bestyrelsen, som sammen med mig laver godt og frivilligt arbejde for vores forening.
Carsten Siems, Formand 3/11 – 2019