Dagsorden for NFDs ordinære generalforsamling 2020
Sted: Kattingeværk, Boserupvej 150 – Roskilde
Tid: Lørdag 31. oktober kl. 10,15-11

AFLYST og erstattes af skriftlig generalforsamling april 2021!

pkt. 1. Valg af stemmetællere – UDGÅR
pkt. 2. Valg af dirigent – UDGÅR
pkt. 3. Formandens beretning

-> Formandens beretning 2020

pkt. 4. Orientering om foreningens økonomi. Regnskab og budget godkendes på ”Regnskabsgeneralforsamlingen” i februar

-> NFD resultatopgørelse 2020
-> NFD budget 2021 / 2022

pkt. 5. Kontingent
pkt. 6. Indkomne forslag: Fra Carl Ammitzbo:
Mit forslag er, om man ikke kunne overveje i NFD, at man måske til næste års fotokonkurrence tilbyder fotograferne til de tre bedste billeder i hver kategori, at deres billeder bliver forsøgt solgt som eksklusive trykte billeder efter konkurrencen. De fotografer, som er interesserede skulle i så fald udfylde en erklæring, der følger med billedet, gående ud på, at der højst vil blive trykt f.eks. 5 eksemplarer af deres billede som et billede til ophængning. Prisen på billedet kunne også afspejle antallet af tilladte tryk. Det vil sige, at hvis en køber ville være interesseret i at opnå fuldstændigt eksklusive rettigheder, så ville prisen være tilsvarende højere. Erklæringen skulle naturligvis (igen afhængigt af hvad en evt. køber ville betale for de fuldstændige eksklusive rettigheder) udfærdiges således, at billedet fortsat kunne trykkes i diverse tidsskrifter, da dette kun vil øge billedets værdi for den, som har købt ophængningsbilledet. Andre kan naturlig trykke et ulovligt billede ud fra billeder i tidsskrifter, men de vil være klart ulovlige og blot svare til falske malerier, så det vil også kun øge værdien for den eller dem, som har ophængningsbilleder sammen med fotograferklæringer. De placerede fotografer, der vil være med, kunne passende selv betale for et prøvetryk, så det på forhånd vides, at billedet ser ok ud trykt.

NFD skulle så, når konkurrencen er slut sende en presseerklæring ud til alle mulig medier og fortælle, at nu er årskonkurrencen slut og hvem der har vundet og hvilket billede, der er blevet årets naturfoto osv. og ligeledes fortælle, at billederne trykt i få eller kun ét eneste eksemplar kan købes via NFD’s hjemmeside. Det er simpelthen chancen for at erhverve sig et unikt og præmieret billede.
Jeg ved ikke, om det er prøvet tidligere, men jeg synes, at det kunne være interessant at prøve.

pkt. 7. Valg af formand (lige år) Carsten modtager genvalg
pkt. 8. Valg af kasserer (ulige år) – ikke i år
pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år/2 i ulige år). Ole Laursen og Ib Fagerlund modtager genvalg – Bjarne Hansen og Mads Hagen opstiller.
pkt. 10. Valg af suppleanter (2 hvert år)
pkt. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
pkt. 12. Næste generalforsamling
pkt. 13. Eventuelt – UDGÅR

-> Resultat af skriftlig generalforsamling april 2021

-> Referat fra Regnskabsgeneralforsamling 20-2-20
-> NFD resultatopgørelse for 2019

Referat af den ordinære generalforsamling 2019

Kattinge Værk den 3. november 2019

Start kl. 9:40
24 deltagere

pkt. 1. Valg af stemmetællere
Kim Pilegaard og Preben Kobberø valgt.

pkt. 2. Valg af dirigent
Kristian Poulsen valgt.

pkt. 3. Formandens beretning
Vedlagt. Godkendt uden kommentarer. – se nedenfor!

pkt. 4. Orientering om foreningens økonomi.
Regnskab og budget godkendes på ”Regnskabsgeneralforsamlingen” i februar

Fremlagt af formand og kasserer.

pkt. 5. Kontingent
Uændret kontingent på 400 kr. pr. år enstemmigt vedtaget.

pkt. 6. Indkomne forslag
Frede Mørch og Dorte Bech Pedersen:
– De foreslår begge, at det bliver muligt at svare på kommentarer, så der også kommer en mail til modtageren om, at der rent faktisk er svaret.
Formanden svarer: det arbejdes der på med vores nye web-mand.

Frede Mørch foreslår desuden:
– At der kan søges på artsnavne i billeddatabasen
Formanden svarer: Det kommer ikke til at ske, da det ikke er en del af hjemmesidens formål, og i øvrigt vil det kræve et større redesign af hjemmesiden. På en fotohjemmeside er det ok ikke at kende navnet på motivet og i stedet gå op i, at det er et godt naturfoto. Dog vil vi undersøge muligheden for at lave fritekstsøgning i Fotovæggens sider.
– At “diasshowet” med årets vinderbilleder fjernes.
Formanden svarer: vi vil overveje som det kun skal vises på forsiden, når man IKKE er logget ind. Det er, trods alt god reklame for foreningen til andre besøgende.
– At hjemmesiden måske redesignes totalt.
Formanden svarer: Vores første prioritet er pt. at få hjemmesiden til at køre hurtigere. Når det er på plads, skal vi kigge på det overordnede design. De to ting hænger dog, til dels, sammen.

pkt. 7. Valg af formand (lige år)
Vi er i et ulige år, så intet valg.

pkt. 8. Valg af kasserer (ulige år) – ikke i år, da Svend Erik blev nyvalgt sidste år.
Kasserer er valgt i 2018, så der er først valg igen i 2021.

pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år/2 i ulige år). Michael Fahlgren og Jens Rasmussen er på valg. Preben Gori er udtrådt af bestyrelsen. Vinni Bruhn opstiller.
Michael og Jens genvalgt uden modkandidater.
Vinni valgt uden modkandidater.

pkt. 10. Valg af suppleanter (2 hvert år)
Per Finn Nielsen og Thomas Jensen genvalgt.

pkt. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Jens Erik Holmsgaard genvalgt som revisor og Bente Nedergaard genvalgt som suppleant.

pkt. 12. Næste generalforsamling
Den første lørdag i november 2020, i forbindelse med næste Årsmøde. Efter evaluering af årsmødet både i 2018 og nu i 19, vil vi nu gøre alvor af, at lægge det ind i lørdagens program

pkt. 13. Eventuelt
– Konkurrencemodulet er lidt besværligt at benytte.
Formanden svarer: vi har tidligere, uden held, forsøgt os med en ny og smartere version (Det var bestyrelsen, der testede, men der blev ved med at være fejl…) Vi kigger dog allerede nu med den nye web-mand, på andre muligheder. Andre foreninger m.m. har løst dette problem på en elegant måde, så vi skal nok finde en ny løsning i løbet af et års tid eller to.
– Ang. Fotovæg: kan vi ikke få en knap som bringer os f.eks. 10 sider frem?
Vi sætter vores web-mand på opgaven. Det er formentlig let at løse.
– Ang. NFD Øst: er Pilegården det bedste mødested vi kan finde? Især stolperne midt i lokalet er ret forstyrrende.
Alle medlemmer opfordres til at kigge efter andre egnede steder. Størrelse, pris, parkering, off. transport og faciliteter skal selvfølgelig tages i ed.
– Sletning af uaktuelle indlæg i Købes- og Sælges Forum?
Det kan man ikke gøre selv, men send en mail til web-admin (Ib Fagerlund, Carsten Holmbo, Carsten Siems), så klarer vi det.

Slut kl. 10:20

Ref. Ib Fagerlund


Formandens beretning 2019:

For sjette år i træk sidder vi her på Kattingeværk, som har vist sig at være rigtig velegnet til vores årsmøde, og vi har i alle årene fået god service fra Jane og Arly, så vi har kunnet koncentrere os om programmet – og det at være sammen. Det er til mødet her i starten af november, at der er flest medlemmer samlet på én gang – og det passer fint med, at her plejer at være mellem 50 og 60, for der kan nemlig ikke være flere J

Det svarer til en femtedel af medlemmerne – medlemstallet er nu på 278 – svagt stigende hvert år. Hvad man ikke kan se, er at der er en vis udskiftning – rundt regnet er der 35, der melder sig ind og 25, der melder sig ud. Hvorfor – ja, det var vel ikke, hvad de regnede med – opdagede, at de ikke kom til møder og ture, så hvorfor så……
Nogle er medlemmer udelukkende for at deltage i årskonkurrencen, andre er det, fordi de har været det i mange år, og det er rart at følge med på hjemmesiden, men en pænt stor gruppe er også medlemmer pga det sociale – at mødes og snakke – og ta’ på ture med andre med samme interesse.

På generalforsamlingen sidste år var der en relativt stor udskiftning i bestyrelsen – der kom således både ny formand, kasserer og to nye medlemmer, men det medførte vist ikke de store ændringer udadtil.

Bestyrelsen har snakket om, at vi også behøver et medlem i Jylland, og det er der en løsning på nu. NFD Vest er indtil videre nedlagt, da de fleste medlemmer dér fortsatte i en anden gruppe, men til gengæld er NFD Midt oprettet efter initiativ fra Vinni Bruhn – og med hjemsted i Ry. Der er helt klart kommet mere aktivitet i Jylland i år – tak til både dem, der har taget initiativ – og til dem, der har deltaget.
I NFD Øst har turkalenderen været længere end nogensinde før – og selv med et par aflysninger har der været godt gang i den – mest i foråret, men også på andre tidspunkter. Mange tak til turudvalget og de medlemmer, der sagde ja til at lave en tur i deres område. En særlig tak til Johnny Bengtsson, der arrangerede den første 5-dages rejse (i nyere tid). Det var en god oplevelse for 12 medlemmer i flot norsk natur. Vi håber, det kan blive ved med alle de ture, men det kræver hjælp fra medlemmerne, som det er almindeligt i en frivillig organisation – så vi håber, I vil tage godt imod en forespørgsel om et arrangement i jeres område.

Sommertræffet, der altid afholdes i Jylland, nyder stigende popularitet. Årets udgave ved Vester Vedsted havde 27 deltagere og var arrangeret af Preben Gori, Amdi Hvalsø og Bente Fyrstenberg. Tak til dem – og til Thomas Jensen, der traditionen tro ledede meget af køkkenarbejdet.

Vores hjemmeside har givet store udfordringer, og vi har måttet skifte firma igen. Han var ikke dygtig nok. Det mest irriterende er, at hjemmesiden kører for langsomt, og at der er nogle fejl, vi ikke kan komme af med. Vi har nu skiftet til et nyt firma, som viser gode takter, men det kan også kun gå fremad. Jeg håber, at jeg kan stå her næste år og sige, at vi nu endelig har en velfungerende hjemmeside. Tak til Carsten Holmbo, der har været webmaster de seneste år.

Vores forening er nu 23½ år gammel, hvilket betyder, at vi i april 2021 har 25-års jubilæum. Det skal planlægges i god tid – og vi skal jo nok også ha’ lavet en jubilæumsbog igen….. Mere om det i starten af det nye år.

Til sidst tak til bestyrelsen, som sammen med mig laver godt og frivilligt arbejde for vores forening.
Carsten Siems, Formand 3/11 – 2019