-> Referat fra Regnskabsgeneralforsamling 20-2-20
-> NFD resultatopgørelse for 2019

—————————————————-

Referat af den ordinære generalforsamling 2019

Kattinge Værk den 3. november 2019

Start kl. 9:40
24 deltagere

pkt. 1. Valg af stemmetællere
Kim Pilegaard og Preben Kobberø valgt.

pkt. 2. Valg af dirigent
Kristian Poulsen valgt.

pkt. 3. Formandens beretning
Vedlagt. Godkendt uden kommentarer. – se nedenfor!

pkt. 4. Orientering om foreningens økonomi.
Regnskab og budget godkendes på ”Regnskabsgeneralforsamlingen” i februar

Fremlagt af formand og kasserer.

pkt. 5. Kontingent
Uændret kontingent på 400 kr. pr. år enstemmigt vedtaget.

pkt. 6. Indkomne forslag
Frede Mørch og Dorte Bech Pedersen:
– De foreslår begge, at det bliver muligt at svare på kommentarer, så der også kommer en mail til modtageren om, at der rent faktisk er svaret.
Formanden svarer: det arbejdes der på med vores nye web-mand.

Frede Mørch foreslår desuden:
– At der kan søges på artsnavne i billeddatabasen
Formanden svarer: Det kommer ikke til at ske, da det ikke er en del af hjemmesidens formål, og i øvrigt vil det kræve et større redesign af hjemmesiden. På en fotohjemmeside er det ok ikke at kende navnet på motivet og i stedet gå op i, at det er et godt naturfoto. Dog vil vi undersøge muligheden for at lave fritekstsøgning i Fotovæggens sider.
– At “diasshowet” med årets vinderbilleder fjernes.
Formanden svarer: vi vil overveje som det kun skal vises på forsiden, når man IKKE er logget ind. Det er, trods alt god reklame for foreningen til andre besøgende.
– At hjemmesiden måske redesignes totalt.
Formanden svarer: Vores første prioritet er pt. at få hjemmesiden til at køre hurtigere. Når det er på plads, skal vi kigge på det overordnede design. De to ting hænger dog, til dels, sammen.

pkt. 7. Valg af formand (lige år)
Vi er i et ulige år, så intet valg.

pkt. 8. Valg af kasserer (ulige år) – ikke i år, da Svend Erik blev nyvalgt sidste år.
Kasserer er valgt i 2018, så der er først valg igen i 2021.

pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år/2 i ulige år). Michael Fahlgren og Jens Rasmussen er på valg. Preben Gori er udtrådt af bestyrelsen. Vinni Bruhn opstiller.
Michael og Jens genvalgt uden modkandidater.
Vinni valgt uden modkandidater.

pkt. 10. Valg af suppleanter (2 hvert år)
Per Finn Nielsen og Thomas Jensen genvalgt.

pkt. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Jens Erik Holmsgaard genvalgt som revisor og Bente Nedergaard genvalgt som suppleant.

pkt. 12. Næste generalforsamling
Den første lørdag i november 2020, i forbindelse med næste Årsmøde. Efter evaluering af årsmødet både i 2018 og nu i 19, vil vi nu gøre alvor af, at lægge det ind i lørdagens program

pkt. 13. Eventuelt
– Konkurrencemodulet er lidt besværligt at benytte.
Formanden svarer: vi har tidligere, uden held, forsøgt os med en ny og smartere version (Det var bestyrelsen, der testede, men der blev ved med at være fejl…) Vi kigger dog allerede nu med den nye web-mand, på andre muligheder. Andre foreninger m.m. har løst dette problem på en elegant måde, så vi skal nok finde en ny løsning i løbet af et års tid eller to.
– Ang. Fotovæg: kan vi ikke få en knap som bringer os f.eks. 10 sider frem?
Vi sætter vores web-mand på opgaven. Det er formentlig let at løse.
– Ang. NFD Øst: er Pilegården det bedste mødested vi kan finde? Især stolperne midt i lokalet er ret forstyrrende.
Alle medlemmer opfordres til at kigge efter andre egnede steder. Størrelse, pris, parkering, off. transport og faciliteter skal selvfølgelig tages i ed.
– Sletning af uaktuelle indlæg i Købes- og Sælges Forum?
Det kan man ikke gøre selv, men send en mail til web-admin (Ib Fagerlund, Carsten Holmbo, Carsten Siems), så klarer vi det.

Slut kl. 10:20

Ref. Ib Fagerlund

——–

Formandens beretning 2019:

For sjette år i træk sidder vi her på Kattingeværk, som har vist sig at være rigtig velegnet til vores årsmøde, og vi har i alle årene fået god service fra Jane og Arly, så vi har kunnet koncentrere os om programmet – og det at være sammen. Det er til mødet her i starten af november, at der er flest medlemmer samlet på én gang – og det passer fint med, at her plejer at være mellem 50 og 60, for der kan nemlig ikke være flere J

Det svarer til en femtedel af medlemmerne – medlemstallet er nu på 278 – svagt stigende hvert år. Hvad man ikke kan se, er at der er en vis udskiftning – rundt regnet er der 35, der melder sig ind og 25, der melder sig ud. Hvorfor – ja, det var vel ikke, hvad de regnede med – opdagede, at de ikke kom til møder og ture, så hvorfor så……
Nogle er medlemmer udelukkende for at deltage i årskonkurrencen, andre er det, fordi de har været det i mange år, og det er rart at følge med på hjemmesiden, men en pænt stor gruppe er også medlemmer pga det sociale – at mødes og snakke – og ta’ på ture med andre med samme interesse.

På generalforsamlingen sidste år var der en relativt stor udskiftning i bestyrelsen – der kom således både ny formand, kasserer og to nye medlemmer, men det medførte vist ikke de store ændringer udadtil.

Bestyrelsen har snakket om, at vi også behøver et medlem i Jylland, og det er der en løsning på nu. NFD Vest er indtil videre nedlagt, da de fleste medlemmer dér fortsatte i en anden gruppe, men til gengæld er NFD Midt oprettet efter initiativ fra Vinni Bruhn – og med hjemsted i Ry. Der er helt klart kommet mere aktivitet i Jylland i år – tak til både dem, der har taget initiativ – og til dem, der har deltaget.
I NFD Øst har turkalenderen været længere end nogensinde før – og selv med et par aflysninger har der været godt gang i den – mest i foråret, men også på andre tidspunkter. Mange tak til turudvalget og de medlemmer, der sagde ja til at lave en tur i deres område. En særlig tak til Johnny Bengtsson, der arrangerede den første 5-dages rejse (i nyere tid). Det var en god oplevelse for 12 medlemmer i flot norsk natur. Vi håber, det kan blive ved med alle de ture, men det kræver hjælp fra medlemmerne, som det er almindeligt i en frivillig organisation – så vi håber, I vil tage godt imod en forespørgsel om et arrangement i jeres område.

Sommertræffet, der altid afholdes i Jylland, nyder stigende popularitet. Årets udgave ved Vester Vedsted havde 27 deltagere og var arrangeret af Preben Gori, Amdi Hvalsø og Bente Fyrstenberg. Tak til dem – og til Thomas Jensen, der traditionen tro ledede meget af køkkenarbejdet.

Vores hjemmeside har givet store udfordringer, og vi har måttet skifte firma igen. Han var ikke dygtig nok. Det mest irriterende er, at hjemmesiden kører for langsomt, og at der er nogle fejl, vi ikke kan komme af med. Vi har nu skiftet til et nyt firma, som viser gode takter, men det kan også kun gå fremad. Jeg håber, at jeg kan stå her næste år og sige, at vi nu endelig har en velfungerende hjemmeside. Tak til Carsten Holmbo, der har været webmaster de seneste år.

Vores forening er nu 23½ år gammel, hvilket betyder, at vi i april 2021 har 25-års jubilæum. Det skal planlægges i god tid – og vi skal jo nok også ha’ lavet en jubilæumsbog igen….. Mere om det i starten af det nye år.

Til sidst tak til bestyrelsen, som sammen med mig laver godt og frivilligt arbejde for vores forening.
Carsten Siems, Formand 3/11 – 2019

——–

NFD’s budget 2019 kan læses i dette dokument: NFD budget 2019

NFD’s årsregnskab for 2018
Vedtaget på regnskabsgeneralforsamlingen i Brønshøj den 11. april 2019. Regnskabet kan læses i denne PDF-fil: NFD Årsregnskab 2018

——-

Referat af den ordinære generalforsamling 2018

Afholdt søndag den 4. november 2018 kl. 09:30 – 11.00
Sted: Årsmødet på Kattinge Værk Boserupvej 150, Roskilde
Med følgende dagsorden jfr. vedtægternes § 4, stk. 4:

1. Valg af stemmetællere
Vinni Bruhn og Bente Nedergaard er valgt som stemmetællere.

2. Valg af dirigent og referent
Kristian Poulsen er valgt som dirigent. Preben Gori er valgt som referent.

3. Formandens beretning
Jens Erik Holmsgaard beretter – se særskilt dokument.

4. Regnskabsaflæggelse/godkendelse af budget
Jens Erik Holmsgaard orienterer. Budget godkendt.

5. Kontingent
Kontingentet er fortsat 400 kr. om året.

6. Indkomne forslag
Ændringsforslag til vedtægter er vedtaget.
Bestyrelsen får til opdrag at udsende emner til årskonkurrencen, samt at finde en strammere formulering af konkurrenceudvalgets arbejdsgrundlag.

7. Valg af formand
Jens Erik Holmsgaard genopstiller ikke. Næstformand Carsten Siems opstiller.
Carsten Siems er valgt.

8. Valg af kasserer
Steen Tørner ønsker ikke at fortsætte som kasserer. Vi skal ha’ valgt en ny.
Svend Erik Westh Hansen er valgt.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Carsten Holmbo Jensen, Johnny Bengtsson, Susan M. Elmau genopstiller ikke. Michael Fahlgren, Jens Rasmussen og Preben Gori er ikke på valg. Ole Laursen og Ib Fagerlund opstiller og blev valgt.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Thomas Jensen modtager genvalg.
Per Finn Nielsen modtager genvalg.
De er begge valgt.

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Kristian Poulsen modtager ikke genvalg som revisor. Jens Erik Holmsgaard opstiller og vælges.
Bente Nedergaard modtager genvalg som revisorsuppleant.

12. Næste generalforsamling
På årsmødet næste år.
Der er regnskabsgeneralforsamling i marts 2019 i København.

13. Eventuelt

Husk Årsmødet i Vester Vedsted 14.-16. juni 2018.
Obs på hvad der gives til oplægsholdere i vores lokalforeninger i form af rødvin og kørselsgodtgørelse. Det må ikke ligge på for lavt niveau.
Vi leder efter ny leverandør til hjemmesiden.
Der er forslag om at ændre baggrundsfarve på hjemmesiden.

——-

Formandens beretning 2018:

Året har været præget af stor aktivitet og mange arrangementer i form af medlems aftener, foredrag og ture i alle NFD’s fire afdelinger.

Af landsdækkende arrangementer har vi desuden afholdt Sommertræf ved Fosdaleni Vendsysseli juni, Ulve weekend ved Stråsø Plantage i oktober og Årsmødet i november med generalforsamling bliver for femte år i træk afholdt på Kattingeværk ved Roskilde. Desuden har vi holdt en fotoudstilling på Jægersborg Bibliotek i Gentofte Kommune i januar/februar.

En af årets, og Årsmødets, store begivenheder er Årskonkurrencen med afslutning og kåring af Årets Naturfotograf og af Årets Naturfoto.Spændingen blev udløst i går aftes i går med Brutus Östling fra Sverige som den strenge dommer. Per Finn Nielsen blev Årets Naturfotograf, og Jonas Beyer Petersen havde tagetÅrets Naturfoto.Der var indsendt lidt over 1.500 billeder til Årskonkurrencen, fordelt på 11 kategorier; meget flot. Et stort tillykke til vinderne, og til alle første, anden og tredjeplads vindere i de 11 kategorier.

Desuden blev der som sædvanlig holdt en ”on location” fotokonkurrence i går med temaet ”Modlys”. Vinderen blev igen i år Vinni Bruhn, og igen et stort tillykke.

Foruden det egentlige bestyrelsesarbejde arbejder NFD i høj grad gennem udvalg og aktive enkeltpersoner i forbindelse med ture og møder.

Vores e-magasin bliver flottere og flottere med Michael Fahlgren som redaktør.”Den gamle redacteur”, Michael, opfordrer fortsat medlemmerne til at indsende artikler – korte som lange. Annoncer fra vores sponsorer i e-magasinet og på hjemmesiden er i øvrigt med til at finansiere foreningen.

Hjemmesideudvalget, med Carsten Holmbo i spidsen, har lagt et kæmpe arbejde i at modernisere vores hjemmeside. Det er lykkedes med et flot resultat. Desværre har det sig, at det ikke var let at arbejde med vore hjemmesideleverandør/ -udvikler, og Carsten m.fl. har måttet trække et stort læs op af en meget lang og stejl bakke; ærgerligt. Vi har af samme grundendnu ikke fået moderniserer vore konkurrence-modul, og fået koblet det på den nye hjemmeside.

Vi har i mange år været medlem af den europæiske forening for Natur- og Wildlife Fotoforeninger, IFWP. Svend-Erik West-Hansen har været aktiv kontaktperson her, og har været kasserer i IFWP i snart to år. En fin indsats på NFD’s vegne.

Vi har igen i 2018 haft den glæde, at Friluftrådet har støttet NFDs drift med kr. 11.000.

I det hele taget er NFD inde i en god og stabil udvikling med stigende medlemstal, øgede aktiviteter og en sund økonomi. Vi er ca. 265 medlemmer, og regnskabsåret, der følger kalenderåret, ser ud til at ende med et mindre driftsoverskud. Årsregnskabet vil blive gennemgået på Regnskabs-generalforsamlingen i februar/ marts 2019.

Et antal bestyrelsesmedlemmer har besluttet ikke at genopstiller eller forlade bestyrelsen. En stor tak til Carsten H., Steen, Susan og Johnny for en stor og engageret indsats.

Selv har jeg også besluttet ikke at genopstille som Formand. Jeg har siddet i bestyrelsen i 6½ år, først som Kasserer, og i 4½ år som Formand. Det har været spændende, givende og en stor glæde at arbejde sammen med mange nye venner og fotokolleger. Det kniber efterhånden voldsomt med min tid, foruden det altid er sundt med nye kræfter. Jeg er helt tryg ved NFDs fremtid, med de mange gode kræfter, der støtter op om foreningen.

Til slut vil jeg sige tak til den samlede bestyrelse, udvalgene og afdelingerne for et stort og engageret arbejde.Også en tak til de mange aktive og engagerede medlemmer – og til vores sponsorer.

Jens Erik Holmsgaard/Formand NFD

Læs formandens beretning som pdf-fil: NFD 2018, Formandens beretning, underskrevet

——–

Regnskab for perioden 1. september – 31. december 2017, godkendt på regnskabs-generalforsamlingen den 12. april 2018 kan læses her: Regnskab_20171231_underskrevet

Referat af den ordinære generalforsamling 2017 
Afholdt søndag den 12. november 2017 kl. 09:30 – 11.00 på Årsmødet på Kattinge Værk; Boserupvej 150, 4000 Roskilde

Med følgende dagsorden jfr. vedtægternes § 4, stk. 4:
1. Valg af stemmetællere
Carsten Siems og Michael Fahlgren

2. Valg af dirigent og referent
Kristian Poulsen, dirigent og Preben Gori, referent

3. Formandens beretning
Formand Jens Erik Holmsgaards beretning  – se nedenfor:
Kommentarer.
Carsten S. roser formanden for hans store arbejde og ikke mindst en flot TV-optræden.
Orientering om IFWP, vi fastholder medlemsskabet et år af gangen, og ser om udviklingen går i en retning, vi kan understøtte. Vores medlem Svend Erik Westh Hansen er kasserer i IFWP. Carsten H. J. opfordrer til at vi understøtter de nye medlemmer, med at kommentere deres billeder på hjemmesiden.

4. Regnskabsaflæggelse/godkendelse af budget
Konstitueret kasserer Søren Klostergaard fremlægger årets regnskab. Der spørges til om budgettet til et nyt konkurrencemodul vil holde. Det forventes at holde. Regnskabet er godkendt, og vedlægges. Formand Jens Erik Holmsgaard gennemgår budgettet for både vores 4 måneders ”mellemperiode”, og det nye rykkede regnskabsår 2018. Der er stillet forslag om at regnskabsåret rykkes tilbage til at følge kalenderåret. Forslaget behandles under Indkomne forslag.

Budgettet ser stramt ud for 2018. Der opfordres til at vi sørger for, at budgettet kan holdes. Debat om vi skal udsætte hensættelser til 25-års jubilæum, hæve kontingentet, eller andre tiltag, der kan skabe den nødvendige luft og råderum i budgettet. Vi lander på en løsning hvor vi opkræver 100 kr. for alle der var medlemmer pr. 31. december 2016. Vi reviderer budgettet så det afspejler beslutningen, og tager højde for en mulig forhøjelse af budgetposten for vedligeholdelse af hjemmesiden. Vedtaget. Revideret budget er vedlagt.

Regnskab 2016-2017 kan læses her (åbnes som pdf-fil) NFD_regnskab_2016-17

5. Kontingent
Kontingentet fastsættes til 400 kr. for 2018.

6. Indkomne forslag
Forslaget om ændring af ordlyd i NFD’s formålsparagraf ,vedtaget.
Forslaget om flytning af regnskabsåret tilbage til at følge kalenderåret, vedtaget.
Regnskabet vedtages på en regnskabsgeneralforsamling. Inden da er regnskabet udsendt til alle medlemmerne og behandlet på lokale møder i afdelingerne. Der foreslås, at vi bruger Skype eller andre lignende kommunikationsplatforme, for at sikre, at flest muligt deltager i debatten om regnskabet. Budgettet diskuteres og vedtages stadig på generalforsamlingen på årsmødet.

7. Valg af formand
Formanden ikke på valg i år.

8. Valg af kasserer
Steen Tørner er valgt til kasserer.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Iflg. vedtægterne kan der være op til 10 medlemmer i bestyrelsen.)
Carsten Siems, Preben Gori og Michael Fahlgren er alle på valg, og modtager genvalg. Johnny Bengtson opstiller til bestyrelsen. Valgt. (Flg. er ikke på valg: Jens Rasmussen, Carsten Holmbo Jensen og Susan Müller Elmau) Alle valgt.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Per Finn Nielsen modtager genvalg. Thomas Jensen modtager genvalg. Begge er valgt.

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Revisor: Kristian Poulsen valgt som revisor. Revisor suppleant: Bente Nedergaard valgt.

12. Næste generalforsamling
På årsmødet 2018.

13. Eventuelt
Vi tilbyder på hjemmesiden at medlemmerne kan købe stof-logoer og T-shirts med logo. Jfr. foreningens vedtægters § 4, stk. 3 kan der stemmes pr. brev, hvilket i givet fald skal være bestyrelsen v/ formand Jens Erik Holmsgaard i hænde senest tirsdag den 07 november 2017. Der var ikke indkommet brevstemmer. Vedtægterne kan ses ved login på hjemmesiden under menupunktet ”Forening”

Med venlig Bestyrelsen

Referatet fra generalforsamlingen 2017 kan også læses via dette link (åbner som pfd-fil) NFD – Referat af generalforsamling 2017 November 12


Formandens beretning 2017:

Året har været præget af mange arrangementer og et stort og stigende fremmøde til arrangementerne og et stigende medlemstal. De enkelte afdelinger har haft mange aktiviteter, både ture, foredrag og medlemsaftener.

Meget glædeligt er det, et en ny afdeling, NFD Vest, så dagens lys i forsommeren. De egentlige aktiviteter med medlemsaftener, aftenture og et weekendarrangement kom på skinner fra september. NFD Vest har hjemmebase i Spjald mellem Holstebro og Ringkøbing.

I februar deltog NFD med en velbesøgt stand på Outdoor messen i Ålborg. Det var NFD Nord der drev dette projekt

Af landsdækkende arrangementer har vi desuden afholdt Sommertræf med 15 deltagere på Juulsøgården øst for Silkeborg i juni og Årsmøde med generalforsamling her på Kattingeværk ved Roskilde i oktober. Årsmødet er årets store begivenhed, og det er glædeligt at se, at deltagerantallet er stigende år for år. I 2016 var vi 41 deltagere, og i år er vi 52.

Foruden det egentlige bestyrelsesarbejde arbejder NFD i høj grad gennem udvalg, og aktive enkeltpersoner i forbindelse med ture og møder og større projekter – samt gennem de enkelte afdelinger.

Det lykkedes endelig, efter flere års tilløb, og uopfyldte løfter fra Bestyrelsen, at få lanceret en ny og fantastisk flot hjemmeside med et supert look og mange nye funktioner og muligheder. Den nye hjemmeside gik live i juni.

NFDs høje ambitioner til en ny hjemmeside viste sig for et års tid siden at overstige evnerne af et hyret hjemmesidedesignfirma, mens andre firmaer er kommet med for NFD helt urealistisk høje prisoverslag for at designe en hjemmeside efter vores ønsker.

Det er nu lykkedes for vores Hjemmesideudvalg, at få skabt en ny hjemmeside – der lever op til NFDs høje ambitioner – og til en ikke helt urimelig pris. En stor tak til Hjemmesideudvalget for en kæmpe arbejdsindsats og for et imponerende flot resultat. Og, kære medlemmer; husk nu at bruge hjemmesiden flittigt, opdater din profil, op load billeder og kommenter andres. Hjemmesiden skal være et dynamisk forum.

Vores e-magasin er meget velfungerende, og man må sige, at vi har et utrolig flot e-magasin med masser af artikler om fototeknik, fotorejser, nyt udstyr osv. ”Den gamle redakteur”, Michael, opfordrer fortsat medlemmerne til at indsende artikler – korte som lange. Annoncer fra vores sponsorer i e-magasinet og på hjemmesiden er i øvrigt med til at finansiere foreningen.

På administrationsfronten er det også gået voldsomt fremad med et nyt administrations- og regnskabssystem der har integreret medlemsregistrering og medlemskartotek samt bogholderi og regnskab. Systemet er endnu ikke fuldt indfaset; men det forventer vi sker i de sidste måneder af 2017. Også her er der lagt et stort arbejde af både kasserer og andre gode mennesker.

Til Årskonkurrencen 2017 var der indsendt mere end 1500 billeder – utroligt flot. Gennemførelsen af Årskonkurrencen krævede et stort arbejde af Årskonkurrenceudvalget og af vores dommer Mogens Trolle Årskonkurrencen er speciel på den måde, at konkurrenceforløbet går hen over NFD-årets ”årsskifte” august/september. Faktisk blev vinderne jo kåret i går aftes med Brian Rasmussen som Årets Naturfotograf, og Carsten Krog Petersen vandt med Årets Naturfoto. Brian blev i øvrigt også Årets Naturfotograf i 2015.

Årsmøderne er siden 2014 blevet afholdt på Kattingeværk. Faciliteterne på Kattingeværk og arrangementerne har været særdeles vellykkede, hvorfor vi da også holder Årsmødet i 2017 her.

Som medlem af IFWP gennem snart en del år, er det glædeligt, at Svend Erik Westh Hansen er blevet valgt til kasserer, foruden Per Finn Nielsen har fungeret som dommer i deres store årlige fotokonkurrence.

I det hele taget er NFD inde i en støt og stabil udvikling med stigende medlemstal, øgede aktiviteter og en sund økonomi. Ved regnskabsårets afslutning var vi 254 medlemmer, og dags dato er vi 273.

Vi har igen i 2017 haft den glæde, at Friluftrådet har støttet NFD’s drift med kr. 10.000.

Et af sidste års store ”jubilæumsprojekter” var udgivelsen af naturfotobogen ”Naturen i fokus II” med medlemmernes billeder. Da vi fortsat har en del eksemplarer tilbage, byder vi nye medlemmer velkommen med et eksemplar af bogen.

Til slut vil jeg sige tak til den samlede bestyrelse, udvalgene og de fire afdelinger for et stort og engageret arbejde. Også en tak til de mange aktive og engagerede medlemmer – og til vores sponsorer.

Jens Erik Holmsgaard
Formand NFD

Formandens beretning kan også læses via dette link: (åbnes som pfd-fil) NFD – Underskrevet Formandsberetning, GF 2017


Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2017

Søndag den 12. november 2017 kl. 09:30 – 11.00
Sted: Årsmødet på Kattinge Værk; Boserupvej 150, 4000 Roskilde

Med følgende dagsorden jfr. vedtægternes § 4, stk. 4:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse/godkendelse af budget
5. Kontingent
6. Indkomne forslag Indkomne forslag vil blive rundsendt pr. mail en uge før generalforsamlingen.
7. Valg af formand Jens Erik Holmsgaard er ikke på valg.
8. Valg af kasserer Steen Tørner opstiller. (Søren Klostergaard har været konstitueret som kasserer.)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Iflg. vedtægterne kan der være op til 10 medlemmer i bestyrelsen.) Carsten Siems, Preben Gori og Michael Fahlgren er alle på valg, og modtager genvalg
Johnny Bengtson opstiller til bestyrelsen (Flg. er ikke på valg: Jens Rasmussen, Carsten Holmboe Jensen og Susan Müller Elmau)
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Per Finn Nielsen modtager genvalg Thomas Jensen modtager genvalg.
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Revisor: Kjeld Poulsen modtager ikke genvalg som revisor. Revisor suppleant: Bente Nedergaard modtager genvalg.
12. Næste generalforsamling
13. Eventuelt

Jfr. foreningens vedtægters § 4, stk. 3 kan der stemmes pr. brev, hvilket i givet fald skal være bestyrelsen v/ formand Jens Erik Holmsgaard i hænde senest tirsdag den 07. november 2017.

Vedtægterne kan se nedenfor

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Referat af den ordinære generalforsamling, søndag d. 23. oktober, 2016, kl. 09.30-11.00.
1. Valg af stemmetællere:
Michael Fahlgren og Kristian Poulsen er valgt.
2. Valg af dirigent og referent:
Kim Pilegaard er valgt som dirigent. Preben Gori er valgt som referent.

3. Formandens beretning., til alle medlemmer,

Formandens beretning
Årets største begivenhed var uden sammenligning NFDs 20-års jubilæum, der blev afholdt d. 16. april som en Naturfotofestival i Smørum Kulturhus, lidt nord for København. Det var et heldags arrangement med både indenlandske og udenlandske foredragsholdere. Desuden var der også fotoudstilling med medlemmernes billeder. Fotofestivalen var åben for offentligheden. Der var ca. 130 deltagere på fotofestivalen, og arrangementet var det største NFD-arrangement nogensinde.

Vi havde et godt samarbejde med Fotobranchens Leverandørforening, og herigennem blev det arrangeret, at Canon havde en stand, hvor de viste det nyeste udstyr, foruden de udlånte en fantastisk projektor og CEWE havde sponsoreret store flotte prints. Desuden havde Goecker også en stand, og Per Buchmann holdt foredrag. Alle deltog i sponsoreringen af Naturfotofestivalen – så et stort ”tak” herfra.

Et af de store ”jubilæumsprojekter” var udgivelsen af naturfotobogen ”Naturen i fokus II” med medlemmernes billeder. Billederne var udvalgt blandt medlemmernes indsendte billeder samt vinderbillederne fra de seneste årskonkurrencer. Aage V. Jensens Fond sponsorerede meget flot bogen 100%, og alle NFD medlemmer har modtaget et eksemplar af den utroligt flotte bog. En stor ”tak for indsatsen” til både Jubilæumsudvalget og til Bogudvalget, og ikke mindst til Aage V. Jensens Fond.
Foruden jubilæumsaktiviteterne har året i sin helhed været præget af mange arrangementer og et stort fremmøde til arrangementerne. De enkelte afdelinger har haft mange aktiviteter.

Møder Ture:

  • Nordjylland 6 møder 3 ture
  • Østjylland    7 møder  1 tur
  • København 8 møder 8 ture

Af landsdækkende arrangementer har vi desuden afholdt Sommertræf på Juulsøgården øst for Silkeborg i juni og Årsmøde med generalforsamling på Kattingeværk ved Roskilde i november. Desuden har vores fotoudstilling præsenteret ved Jubilæumsarrangementet været udstillet på Danmarks Fotomuseum i Herning i perioden 10. juni – 4. september.
AVJ Fonden er i samarbejde med Fugleværnsfonden i færd med et udvikle et flydende vandkantskjul til brug for offentligheden. NFD har deltaget i et udvalgsmøde om udviklingen af sådan et skjul med vores kreative foto- og teknikekspert, Per Finn Nielsen.

I forsommeren blev NFD kontaktet af et firma som laver kommercielle TV-produktioner, der så sælges til TV-stationer. De ønsker at lave nogle udsendelser, hvor unge / børn lærer at tage naturfotos, og projektet afsluttes med en konkurrence. Kunne NFD hjælpe? Svaret var ja. NFDs David Buchmann, der både er en dygtig fotograf og pædagogisk, da han er uddannet skolelærer, har været til prøveoptagelser. Fremdrift i projektet afventes.

Foruden det egentlige bestyrelsesarbejde arbejder NFD i høj grad gennem udvalg og aktive enkeltpersoner i forbindelse med ture og møder.
Turudvalget har været meget aktivt, og der laves masser af ture til nær og fjern.

Hjemmesideudvalget har lagt et stort arbejde i at få hjemmesiden i sig selv til at fungere og med at opdatere med nyheder, artikler, ugens foto, kalender osv. Vi havde planlagt og budgetteret med at få lavet en ny hjemmeside i 2016; mere dynamisk i sit udseende og langt mere brugervenlig for medlemmerne. Arbejdet blev også påbegyndt; men undervejs måtte vores hjemmesideleverandør desværre opgive – opgaven blev for kompleks. Et ærgerligt forløb – men vi fik alle penge retur, så der er igen budgetteret med udviklingen af en ny hjemmeside i 2017.

Vores e-magasin er meget velfungerende, og man må sige, at vi har et utrolig flot e-magasin med masser af artikler om fototeknik, fotorejser, nyt udstyr osv. Billederne kommer virkelig til deres ret og på en måde, som NFD aldrig ville kunne finansiere som trykt blad. ”Den gamle redakteur”, Michael, opfordrer fortsat medlemmerne til at indsende artikler – korte som lange. Annoncer fra vores sponsorer i e-magasinet og på hjemmesiden er i øvrigt med til at finansiere foreningen.

Til Årskonkurrencen 2016 var der indsendt 1.547 billeder – en ny flot rekord. I 2015 var antallet ca. 900 billeder. Gennemførelsen af Årskonkurrencen krævede et stort arbejde af Årskonkurrenceudvalget og af vores dommer Vinni Bruhn. Årskonkurrencen er speciel på den måde, at konkurrenceforløbet går hen over NFD-årets ”årsskifte” august/september. Faktisk blev vinderne jo kåret i går aftes med Per Finn Nielsen som Årets Naturfotograf, og Steen Tørner vandt med Årets Naturfoto.

Årsmøderne i 2014 og 2015 blev afholdt på Kattingeværk. Faciliteterne på Kattingeværk og arrangementerne har været særdeles vellykkede, hvorfor vi da også holder Årsmødet i 2016 her.
Vi har igen i 2016 haft den glæde, at Friluftrådet har støttet NFDs drift med kr. 10.000.

I det hele taget er NFD inde i en støt og stabil udvikling med stigende medlemstal, øgede aktiviteter og en sund økonomi. Ved regnskabsårets afslutning var vi 243 medlemmer, og dags dato er vi 250.

Til slut vil jeg sige tak til den samlede bestyrelse og udvalgene for et stort og engageret arbejde . Også en tak til de mange aktive og engagerede medlemmer – og til vores sponsorer.
Jens Erik Holmsgaard Formand NFD
Beretningen godkendt med applaus.

4. Regnskabsaflæggelse/godkendelse af budget.
Kasserer Søren Klostergaard gennemgår regnskabet. Foreningen har en sund økonomi. Hjemmesideprojektet er udsat til 2017. Der er investeret i en kvalitetsprojektor fra Canon.
Det påregnes, at den budgetterede udgift til hjemmeside i 2016, overføres til 2017.
Revisor Kjeld roste Søren for et meget veludført og overskueligt regnskab.
Der skal indføres et nyt regnskabs- og medlemsregistreringssystem. Budgetteret udgift 6.000 kr./år.
Regnskab godkendt.
Budget godkendt.

5. Kontingent.
Debat om det skal være 350 kr. eller 400 kr. De ekstra 50 kr. kunne sættes i en jubilæumsfond, til 25-års-jubilæet.
Kontingent fastsættes til 400 kr./år for 2016-17. Der laves en hensættelse i budgettet med 50 kr. pr. medlem til 25-års-jubilæet.
En vedtægtsændring kunne slå punkterne 4 og 5 sammen, da de er tæt forbundne. Det kan vi overveje inden næste generalforsamling.

6. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet egentlige beslutnings-forslag, men forslag til diskussionen under Eventuelt, punkt 13.

7. Valg af formand.
Jens Erik Holmsgaard er genvalgt med applaus.

8. Valg af kasserer.
Søren Klostergaard modtager ikke genvalg. Der er ikke i medlemskredsen en person der pt ønsker at overtage posten. Bestyrelsen har ansvaret for den videre drift, til der findes en person til at overtage. Medlemmerne opfordres kraftigt til at overveje muligheden for at stille op som kasserer. Dette kan godt foregå som en konstituering i løbet af regnskabsåret.

9. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer (gerne 1 eller 2 fra Jylland)
Jens Rasmussen, Carsten Holmbo Jensen og Susan Müller-Elmau er valgt.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Thomas Jensen og Per Finn Nielsen er valgt.

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Kjeld Poulsen og Bente Nedergaard er valgt.

12. Næste generalforsamling.
Vi forsøger at få Kattinge Værk i weekenden i uge 43 2017.

13. Eventuelt.

  • Allan Høgsbro foreslår: Vedtægterne kunne rumme en formulering der i højere grad omtaler foreningens holdning til naturens bevarelse og tilgængelighed, så vi i vores formålsparagraf ikke bare vil fremme naturfotograferingen, men også selve naturen.
  • Vedr. Årsmødeweekenden. Forslag fra Martin Kielland (og andre) om, at det skulle være tydeligt annonceret, at man kunne nøjes med at deltage lørdag eftermiddag/aften til reduceret pris, og at det ikke var nødvendigt at deltage i hele Årsmødet
  • Ønske om at kategorierne til årskonkurrencen offentliggøres tidligere.
  • Kristian ønsker ikke at fortsætte arbejdet med konkurrencemodulet ift årskonkurrencen.
  • Ønske om tema om filtre på et medlemsmøde.
  • Kunne vi have større åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet, så det bliver mere tydeligt hvad de menige bestyrelsesmedlemmer laver?
0