Bestyrelsesmedlemmer og lokale kontaktpersoner:

Formand
Carsten Siems
20 32 20 36
carsten@siems.dk

Bestyrelsesmedlem/Næstformand
Ib Fagerlund
40 60 13 79
ib@fagerlund.net

Bestyrelsesmedlem/Kasserer
Preben Kobberø
30 48 14 99
prekob@tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlem/Sekretær
Jens Rasmussen
44 68 04 94
safisanajens@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem/Redaktør 
Michael Fahlgren
38 71 53 12
michael@dtp.dk

Bestyrelsesmedlem
Ole Laursen
28 59 17 85
haveole@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Hansen
30 24 78 04
myrgjorf@msn.com

Bestyrelsesmedlem
Connie Sørensen
21 74 90 41

Bestyrelsesmedlem/Suppleant
Per Finn Nielsen

vision@it.dk

Kontaktperson NFD-Øst
Carsten Siems
20 32 20 36
carsten@siems.dk

Kontaktperson: NFD – Midt
Amdi Hvalsø Nedergaard
24 85 98 16
amdi.hvalsoe@gmail.com

Kontaktperson: NFD – Syd
Martin Berg
50 48 14 22
martinberg01@gmail.com

Kontaktperson: NFD – Nord
Linda Hougaard
50 93 65 65
info@lindahougaard.dk

Webmaster
Bjarne Hansen
30 24 78 04
myrgjorf@msn.com