NFDs Etiske Retningslinjer

NFD er en forening af fotografer med naturen som primært arbejdsområde. Det er vigtigt at huske på, at naturen i sig selv er vigtigere end et billede af den. Jagten på ”det gode billede” må aldrig virke ødelæggende eller unødigt forstyrrende på naturen.

Vi tilstræber også ikke at forstyrre andre naturbrugere som fotografer, ornitologer, hundeluftere, de lokale lodsejere m.fl. NFD håber selvfølgelig og går ud fra, at foreningens medlemmer også overholder gældende forordninger, love og regler for, hvor og hvornår man må færdes i naturen.

Generel viden om naturen og specielt om de dyr og fugle, man ønsker at fotografere, gør det langt lettere og mindre forstyrrende at få gode billeder. En effektiv måde at få gode dyrebilleder på er at lade dyrene komme til fotografen og ikke omvendt. Det kan bl. a. opnås ved en kombination af viden om dyrenes døgnrytmer, fødesøgningspladser, trækruter m.m. samt fotografens rolige færdsel i naturen, evt. kombineret med stillesidning eller brug af fotoskjul, hvor det giver mening.
Som led i beskyttelsen af sjældne planter eller sjældent forekommende fugle kan det være relevant at undlade at oplyse om den eksakte stedsangivelse for, hvor billederne er taget; men måske blot angive f.eks. Midtjylland eller Sydsjælland som området for lokaliteten.

Vores naturbilleder skulle gerne hjælpe med at oplyse offentligheden om den spændende natur og dens mangfoldighed, således at bevarelsen af naturen får større fokus og endnu flere støtter end i dag.

 

Baggrund

På generalforsamlingen i 2022 blev det besluttet at udarbejde disse Etiske Retningslinjer for NFD som supplement til vedtægternes særregler: § 1 Etik. Formålet med de etiske retningslinjer er dels til intern brug i foreningen og blandt medlemmerne, dels at kommunikere til omverdenen, hvad NFD står for i den sammenhæng.

På bestyrelsens vegne
Jens Erik Holmsgaard, Formand, april 2023