Hans-Erik Jensenprofilbillede
Biolog (MSc). Jeg rejser og fotograferer så meget som tid og penge tillader, med speciale i fotografering af fugle, dyr, insekter, planter og landskaber.
Jeg har besøgt store dele af verden: USA, New Zealand, Grønland, flere tropiske lande i Asien, Afrika og Sydamerika, de fleste lande i Europa og endda fjerntliggende steder som Rosshavet, Antarktis og Kamchatka, Commandør-øerne og Kurillerne i Russisk Fjernøsten.

Hvis du vil købe mine fotografier, hyre mig til fotoopgaver, fotokurser, rejseforelæsninger, bøger, artikler, naturvejledning eller bare ønsker at kommentere noget, så bedes du venligst kontakte mig via min hjemmeside.

Biologist (MSc). Based in Denmark.
I travel and shoot photographs as much as time and money allows, specializing in photographing birds, animals, insects, plants and landscapes.
I have visited large parts of the World: USA, New Zealand, Greenland, several tropical countries in Asia, Africa and South America, most countries in Europe, and even remote places like the Ross Sea, Antarctica and Kamchatka, Commander Islands and Kuril Islands of the Russian Far East.

If you want to buy my photographs, hire me for photo assignments, photo courses, travel lectures, books, articles, nature guidance or just want to comment on something, then please contact me from my website.

Hjemmeside/Website:
www.hejensen.myportfolio.com

Netbutik/Online Store:
hejensen.picfair.com

Facebook:
www.facebook.com/hejensen.photography

Instagram:
www.instagram.com/hejensen_photography

Behance:
www.behance.net/hejensen_photography

Sorter efter:

Vælg kategori:

Antal viste:

+43